Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vse konvencije Sveta Evrope

001 - Statut Sveta Evrope

London, 05.05.1949

Podpis: /

Ratifikacija: 14.05.1993

Začetek veljavnosti: 14.05.1993

V angleškem jeziku

 

002 - Splošni sporazum o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 02.09.1949

Podpis: /

Ratifikacija: 08.11.1994

Začetek veljavnosti: 08.11.1994

V angleškem jeziku

 

005 - Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Rim, 04.11.1950

Podpis: 04.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: 28.06.1994

V angleškem jeziku

 

009 - Protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin - Celotno konvencijo glej pod 005

Pariz, 20.03.1952

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: 28.06.1994

V angleškem jeziku

 

010 - Protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 06.11.1952

Podpis: /

Ratifikacija: 08.11.1994

Začetek veljavnosti: 08.11.1994

V angleškem jeziku

 

012 - Začasni Evropski sporazum o socialnih programih, ki zadevajo starost, invalidnost in preživele

Pariz, 11.12.1953

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

012a - Protokol k začasnemu Evropskemu sporazumu o socialnih programih, ki zadevajo starost, invalidnost in preživele

Pariz, 11.12.1953

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

013 - Začasni Evropski sporazum o socialni varnosti, z izjemo programov za starost, invalidnost in preživele

Pariz, 11.12.1953

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

013a - Protokol k začasnemu sporazumu o socialni varnosti, z izjemo programov za starost, invalidnost in preživele

Pariz, 11.12.1953

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti:

V angleškem jeziku

 

014 - Evropska konvencija o socialni in zdravniški pomoči

Pariz, 11.12.1953

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

014a - Protokol k Evropski konvenciji o socialni in zdravniški pomoči

Pariz, 11.12.1953

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

015 - Evropska konvencija o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove

Pariz, 11.12.1953

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 02.07.1992

V angleškem jeziku

 

016 - Evropska konvencija, ki se nanaša na formalnosti, predpisane za vloge za podelitev patentov

Pariz, 11.12.1953

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

017 - Evropska konvencija o mednarodni razvrstitvi patentov

Pariz, 19.12.1954

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

018 - Evropska kulturna konvencija

Pariz, 19.12.1954

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 02.07.1992

V angleškem jeziku

 

019 - Evropska konvencija o ustanavljanju

Pariz, 13.12.1955

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

020 - Sporazum med članicami Sveta Evrope o izmenjavi vojnih pohabljencev zaradi zdravljenja

Pariz, 13.12.1955

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

021 - Evropska konvencija o priznavanju trajanja visokošolskega študija

Pariz, 15.12.1956

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 02.07.1992

V angleškem jeziku

 

022 - Drugi protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 15.12.1956

Podpis: 27.05.1994

Ratifikacija: 08.11.1994

Začetek veljavnosti: 08.11.1994

V angleškem jeziku

 

023 - Evropska konvencija o mirnem reševanju sporov

Strasbourg, 29.04.1957

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

024 - Evropska konvencija o izročitvi

Pariz, 13.12.1957

Podpis: 31.03.1994

Ratifikacija: 16.02.1995

Začetek veljavnosti: 17.05.1995

V angleškem jeziku

 

025 - Evropski sporazum o predpisih, ki se nanašajo na gibanje oseb med državami članicami Sveta Evrope

Pariz, 13.12.1957

Podpis: 25.04.2001

Ratifikacija: 11.12.2001

Začetek veljavnosti: 01.01.2002

V angleškem jeziku

 

026 - Evropski sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora

Pariz, 15.12.1958

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 12.01.2001

Začetek veljavnosti: 01.02.2001

V angleškem jeziku

 

027 - Evropski sporazum, ki se nanaša na izmenjavo programov preko televizijskih filmov

Pariz, 15.12.1958

Podpis: /

Ratifikacija: /

V angleškem jeziku

 

028 - Tretji protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 06.03.1959

Podpis: /

Ratifikacija: 18.03.1997

Začetek veljavnosti: 18.03.1997

V angleškem jeziku

 

029 - Evropska konvencija o obveznem zavarovanju civilne odgovornosti do motornih vozil

Strasbourg, 13.12.1955

Podpis: /

Ratifikacija: /

V angleškem jeziku

 

030 - Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 20.04.1959

Podpis: 26.02.1999

Ratifikacija: 19.07.2001

Začetek veljavnosti: 17.10.2001

V angleškem jeziku

 

031 - Evropski sporazum o ukinitvi viz za begunce

Strasbourg, 13.12.1955

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

032 - Evropska konvencija o akademskem priznavanju univerzitetnih kvalifikacij

Pariz, 14.12.1959

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 03.08.1992

V angleškem jeziku

 

033 - Sporazum o začasnem brezcarinskem uvozu zdravstvene, kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno posojanje v bolnišnicah in drugih zdravstvenih institucijah za diagnostične namene ali zdravljenje

Strasbourg, 28.04.1960

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 04.10.2000

Začetek veljavnosti: 05.01.2001

V angleškem jeziku

 

034 - Evropski sporazum o zaščiti televizijskih programov

Strasbourg, 22.06.1960

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

035 - Evropska socialna listina

Turin, 18.10.1961

Podpis: 11.10.1997

Ratifikacija: /

V angleškem jeziku

 

036 - Četrti protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Pariz, 16.12.1961

Podpis: 27.05.1994

Ratifikacija: 08.11.1994

Začetek veljavnosti: 08.11.1994

V angleškem jeziku

 

037 - Evropski sporazum med članicami Sveta Evrope o potovanju mladih s skupnim potnim listom

Pariz, 16.12.1961

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

038 - Evropski sporazum, ki zadeva medsebojno zdravstveno pomoč za posebna zdravljenja in klimatske vire

Strasbourg, 14.05.1962

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

039 - Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin

Strasbourg, 14.05.1962

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 04.10.2000

Začetek veljavnosti: 05.11.2000

V angleškem jeziku

 

040 - Sporazum med državami članicami Sveta Evrope o izdaji mednarodne knjižnice z boni za popravilo protetičnih in ortopetskih pripomočkov vojnim in civilnim invalidom

Pariz, 17.12.1962

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

041 - Konvencija o odgovornosti hotelirjev za premoženje njihovih gostov

Pariz, 17.12.1962

Podpis: /

Ratifikacija: 20.10.1992

Začetek veljavnosti: 21.01.1993

V angleškem jeziku

 

042 - Sporazum, ki se nanaša na uporabo Evropske konvencije o mednarodni gospodarski arbitraži

Pariz, 17.12.1962

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

043 - Konvencija o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in vojaške obveznosti v primerih večnacionalnosti

Strasbourg, 06.05.1963

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

044 - Protokol štev. 2 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki daje Evropskemu sodišču za človekove pravice pristojnost, da daje nasvete in mnenja - 

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 06.05.1993

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: Derogirano (jur. Delno ali popolnoma odvzeti veljavnost pravnemu predpisu z novim pravnim predpisom) s Protokolom št. 11 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

V angleškem jeziku

 

045 - Protokol štev. 3 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 29., 30. in 31. člen konvencije

Celotno konvencijo glej pod 005 

Strasbourg, 06.05.1963

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: Derogirano (jur. Delno ali popolnoma odvzeti veljavnost pravnemu predpisu z novim pravnim predpisom) s Protokolom št. 11 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

V angleškem jeziku

 

046 - Protokol štev. 4 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zagotavlja določene pravice in svoboščine, ki niso vključene v konvenciji in protokolu štev. 1

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 16.09.1963

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: 28.06.1994

V angleškem jeziku

 

047 - Konvencija o poenotenju določenih točk stvarnega prava o patentih za inovacije

Strasbourg, 27.11.1963

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

048 - Evropski kodeks o socialni varnosti

Strasbourg, 16.04.1964

Podpis: 20.01.2003

Ratifikacija: 26.02.2004

Začetek veljavnosti: 27.02.2005

V angleškem jeziku

 

048a - Protokol k Evropskemu kodeksu o socialni varnosti

Strasbourg, 16.04.1964

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

049 - Dodatni protokol k Evropski konvenciji o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo dostop na visokošolske ustanove

Strasbourg, 03.06.1964

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 03.08.1992

V angleškem jeziku

 

050 - Konvencija o izdelavi evropske farmakopeje

Strasbourg, 22.07.1964

Podpis: /

Ratifikacija: 07.01.1993

Začetek veljavnosti: 08.04.1993

V angleškem jeziku

 

051 - Evropska konvencija o nadzorstvu nad pogojno obsojenimi ali pogojno oproščenimi osebami

Strasbourg, 30.11.1964

Podpis: /

Ratifikacija: 20.10.1992

Začetek veljavnosti: 21.01.1993

V angleškem jeziku

 

052 - Evropska konvencija o kaznovanju cestnih prekrškov

Strasbourg, 30.11.1964

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

053 - Evropski sporazum za preprečevanje oddajanja radijskih oddaj s postaj, ki so izven nacionalnega ozemlja

Strasbourg, 22.01.1965

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

054 - Protokol k evropskemu sporazumu o varovanju televizijskih oddaj

Strasbourg, 22.01.1965

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: / 

V angleškem jeziku

 

055 - Protokol štev. 5 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki dopolnjuje 22. in 40. člen konvencije

Celotno konvencijo glej pod 005 

Strasbourg, 20.01.1966

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: Derogirano (jur. Delno ali popolnoma odvzeti veljavnost pravnemu predpisu z novim pravnim predpisom) s Protokolom št. 11 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

V angleškem jeziku

 

056 - Evropska konvencija, ki zagotavlja enotno zakonodajo o arbitraži

Strasbourg, 20.01.1966

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

057 - Evropska konvencija o ustanavljanju družb

Strasbourg, 20.01.1966

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

058 - Evropska konvencija o posvojitvi otrok

Strasbourg, 24.04.1967

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

059 - Evropski sporazum o šolanju in izobraževanju medicinskih sester

Strasbourg, 25.10.1967

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

060 - Evropska konvencija o dolgovih v tuji valuti

Pariz, 11.12.1967

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

061- Evropska konvencija o konzularnih funkcijah

Pariz, 11.12.1967

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

061a - Protokol k Evropski konvenciji o konzularnih funkcijah, ki se nanašajo na zaščito beguncev

Pariz, 11.12.1967

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

061b - Protokol k Evropski konvenciji o konzularnih funkcijah, ki se nanašajo na civilno letalstvo

Pariz, 11.12.1967

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

062 - Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu

London, 07.06.1968

Podpis: 31.03.1994

Ratifikacija: 01.04.1998

Začetek veljavnosti: 02.07.1998

V angleškem jeziku

 

063 - Evropska konvencija o ukinitvi overjanja dokumentov, ki so jih potrdili diplomatski ali konzularni predstavniki

London, 07.06.1968

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

064 - Evropski sporazum o omejevanju nekaterih detergentov v pralnih ali čistilnih sredstvih

Strasbourg, 16.09.1968

Podpis: /

Ratifikacija: /

V angleškem jeziku

 

065 - Evropska konvencija za zaščito živali med trajanjem mednarodnega prevoza

Pariz, 13.12.1968

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

066 - Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine

London, 06.05.1969

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: Denunciation (Odpoved) 07.05.1999. Glej 143 - Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine - spremenjena in dopolnjena 

V angleškem jeziku

 

067 - Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred Evropsko komisijo in Sodiščem za človekove pravice

London, 06.05.1969

Podpis: 23.11.1993

Ratifikacija: 27.05.1994

Začetek veljavnosti: 28.06.1994

V angleškem jeziku

 

068 - Evropski sporazum o zaposlovanju, namestitvi "Au Pair"

Strasbourg, 24.11.1969

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: / 

V angleškem jeziku

 

069 - Evropski sporazum o podaljšanju štipendiranja študentov, ki študirajo v tujini

Pariz, 12.12.1969

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 03.08.1992

V angleškem jeziku

 

070 - Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti kazenskih razsodb

Haag, 28.05.1970

Podpis: 25.01.2000

Ratifikacija: 11.04.2016

Začetek veljavnosti: 12.07.2016

V angleškem jeziku

 

071 - Evropska konvencija o repatriaciji mladoletnikov

Haag, 28.05.1970

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

072 - Konvencija, ki se nanaša na ukinitev mednarodnih vrednostnih papirjev na prinositelja

Haag, 28.05.1970

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

073 - Evropska konvencija o odstopu postopkov v kazenskih zadevah

Strasbourg, 15.05.1972

Podpis: 24.06.2002

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

074 - Evropska konvenciji o državni imuniteti

Basel, 16.05.1972

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

074a - Dodatni protokol k Evropski konvenciji o državni imuniteti

Basel, 16.05.1972

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

075 - Evropska konvencija o kraju plačila denarnih obveznosti

Basel, 16.05.1972

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

076 - Evropska konvencija o izračunavanju rokov

Strasbourg, 06.05.1974

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: / 

V angleškem jeziku

 

077 - Konvencija o vzpostavitvi sistema za vpis oporok

Basel, 16.05.1972

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

078 - Evropska konvencija o socialni varnosti

Pariz, 14.12.1972

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

078a - Dodatni sporazum k Evropski konvenciji o socialni varnosti

Pariz, 14.12.1972

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

079 - Evropska konvencija o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z motornimi vozili

Strasbourg, 14.05.1973

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

080 - Sporazum o prevozu trupel

Strasbourg, 26.10.1973

Podpis: 03.07.1997

Ratifikacija: 05.11.1998

Začetek veljavnosti: 06.12.1998

V angleškem jeziku

 

081 - Dodatni protokol k Evropskemu dogovoru o zaščiti televizijskih oddaj

(Ta protokol je od začetka njegove veljavnosti sestavni del pogodbe ETS 34)

Strasbourg, 14.01.1974

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

082 - Evropska konvencija o nezastaranju zločina proti človeštvu in vojnih zločinov

Strasbourg, 25.01.1974

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

083 - Evropska konvencija o socialni zaščiti kmetov

Strasbourg, 06.05.1974

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

084 - Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

Strasbourg, 17.09.1974

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 04.10.2000

Začetek veljavnosti: 05.11.2000

V angleškem jeziku

 

085 - Evropska konvencija o pravnem položaju otrok, rojenih zunaj zakonske zveze

Strasbourg, 15.10.1975

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

086 - Dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Strasbourg, 15.10.1975

Podpis: 31.03.1994

Ratifikacija: 16.02.1995

Začetek veljavnosti: 17.05.1995

V angleškem jeziku

 

087 - Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene

Strasbourg, 10.03.1976

Podpis: /

Ratifikacija: 20.10.1992

Začetek veljavnosti: 21.04.1993

V angleškem jeziku

 

088 - Evropska konvencija o mednarodnih posledicah odvzema pravice do vožnje motornega vozila

Bruselj, 03.06.1976

Podpis: /

Ratifikacija: 20.10.1992

Začetek veljavnosti: 21.01.1993

V angleškem jeziku

 

089 - Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv

Ta protokol je sestavni del Sporazuma ETS 084.

Strasbourg, 24.06.1976

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 04.10.2000

Začetek veljavnosti: 05.11.2000

V angleškem jeziku

 

090 - Evropska konvencija o zatiranju terorizma

Strasbourg, 27.01.1977

Podpis: 28.03.2000

Ratifikacija: 29.11.2000

Začetek veljavnosti: 01.03.2001

V angleškem jeziku

 

091 - Evropska konvencija o odgovornosti za proizvode v primeru telesnih poškodb in smrti

Strasbourg, 27.01.1977

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

092 - Evropski sporazum o posredovanju zaprosil za pravno pomoč

Strasbourg, 27.01.1977

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

093 - Evropska konvencija o pravnem položaju priseljenih delavcev

Strasbourg, 24.11.1977

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

094 - Evropska konvencija o uradnem vračanju dokumentov, ki se nanašajo na administrativne zadeve v tujini

Strasbourg, 24.11.1977

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

095 - Protokol, ki vnaša spremembe v Konvencijo o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in vojaške obveznosti v primeru večnacionalnosti

Strasbourg, 24.11.1977

Podpis: /

Ratifikacija: /

V angleškem jeziku

 

096 - Dodatni protokol h konvenciji o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in vojaške obveznosti v primeru večnacionalnosti

Strasbourg, 24.11.1977

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

097 - Dodatni protokol k Evropski konvenciji o obvestilih o tujem pravu

Strasbourg, 24.11.1977

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

098 - Drugi dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Strasbourg, 17.03.1978

Podpis: 31.03.1994

Ratifikacija: 16.02.1995

Začetek veljavnosti: 17.05.1995

V angleškem jeziku

 

099 - Dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 17.03.1978

Podpis: 04.03.1999

Ratifikacija: 19.07.2001

Začetek veljavnosti: 17.10.2001

V angleškem jeziku

 

100 - Evropska konvencija o pridobivanju informacij in dokazov v administrativnih zadevah v tujini

Strasbourg, 15.03.1978

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

101 - Evropska konvencija o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo strelnega orožja s strani posameznikov

Strasbourg, 28.06.1978

Podpis: 09.06.1999

Ratifikacija: 29.05.2000

Začetek veljavnosti: 01.09.2000

V angleškem jeziku

 

102 - Evropska konvencija za zaščito živali za zakol

Strasbourg, 10.05.1979

Podpis: /

Ratifikacija: 20.10.1992

Začetek veljavnosti: 21.04.1993

V angleškem jeziku

 

103 - Dodatni protokol k Evropski konvenciji za zaščito živali med mednarodnim prevozom

Strasbourg, 10.05.1979

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

104 - Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

Bern, 19.09.1979

Podpis: 20.10.1998

Ratifikacija: 29.09.1999

Začetek veljavnosti: 01.01.2000

V angleškem jeziku

 

105 - Evropska konvencija o priznanju in izvajanju odločitev, ki zadevajo skrbništvo otrok in vzpostavitev skrbništva otrok

Luxemburg, 20.05.1980

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

106 - Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Madrid, 21.05.1980

Podpis: 28.01.1998

Ratifikacija: 17.07.2003

Začetek veljavnosti: 18.10.2003

V angleškem jeziku

 

107 - Evropski sporazum o prenosu odgovornosti za begunce

Strasbourg, 16.10.1980

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

108 - Konvencija o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov

Strasbourg, 28.01.1981

Podpis: 23.11.1993

Ratifikacija: 27.05.1994

Začetek veljavnosti: 01.09.1994

V angleškem jeziku

 

109 - Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora

Strasbourg, 01.01.1983

Podpis: /

Ratifikacija: 12.01.2000

Začetek veljavnosti: Od začetka veljavnosti je ta protokol sestavni del Sporazuma ETS 026.

V angleškem jeziku

 

110 - Dodatni protokol k sporazumu o začasnem brezcarinskem uvozu zdravstvene, kirurške in laboratorijske opreme za brezplačen najem v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah za določanje diagnoz ali zdravljenje

Strasbourg, 01.01.1983

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

111 - Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin

Strasbourg, 01.01.1983

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 19.07.2000

Začetek veljavnosti: Od začetka veljavnosti tega protokola je ta sestavni del Sporazuma ETS 039

V angleškem jeziku

 

112 - Konvencija o transferju obsojenih oseb

Strasbourg, 21.03.1983

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 16.09.1993

Začetek veljavnosti: 01.01.1994

V angleškem jeziku

 

113 - Dodatni protokol k protokolu Evropskega sporazuma o zaščiti televizijskih oddaj

Strasbourg, 21.03.1983

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

114 - Protokol številka 6 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zadeva odpravo smrtne kazni

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 28.04.1983

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: 01.07.1994

V angleškem jeziku

 

115 - Protokol s spremembami k Evropskemu sporazumu o omejevanju uporabe nekaterih detergentov v pralnih in čistilnih sredstvih

Strasbourg, 25.10.1983

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

116 - Evropska konvencija o povračilu škode žrtvam zločinov nasilja

Strasbourg, 24.11.1983

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

117 - Protokol št. 7 h konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 24.11.1983

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: 01.09.1994

V angleškem jeziku

 

118 - Protokol štev. 8 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Dunaj, 19.03.1985

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: Derogirano (jur. Delno ali popolnoma odvzeti veljavnost pravnemu predpisu z novim pravnim predpisom) s Protokolom št. 11 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

V angleškem jeziku

 

119 - Evropska konvencija o prekrških v zvezi s kulturnimi dobrinami

Delfi, 23.06.1985

Podpis: /

Ratifikacija: / Nobena članica Sveta Evrope ni konvencije ratificirala

V angleškem jeziku

 

120 - Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah

Strasbourg, 19.08.1985

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 01.09.1992

V angleškem jeziku

 

121 - Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva

Granada, 03.10.1985

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 01.11.1992

V angleškem jeziku

 

122 - Evropska listina lokalne samouprave

Strasbourg, 15.10.1985

Podpis: 11.10.1994

Ratifikacija: 15.11.1996

Začetek veljavnosti: 01.03.1997

V angleškem jeziku

 

123 - Evropska konvencija za zaščito vretenčarjev, ki jih uporabljamo za poskusne in druge znanstvene namene

Strasbourg, 18.03.1986

Podpis: 31.01.2002

Ratifikacija: 15.12.2006

Začetek veljavnosti: 01.07.2007

V angleškem jeziku

 

124 - Evropska konvencija o priznavanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij

Strasbourg, 24.04.1986

Podpis: 16.09.1993

Ratifikacija: 16.09.1993

Začetek veljavnosti: 01.01.1994

V angleškem jeziku

 

125 - Evropska konvencija o varovanju domačih hišnih živali

Strasbourg, 13.11.1987

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

126 - Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 26.11.1987

Podpis: 04.11.1993

Ratifikacija: 02.02.1994

Začetek veljavnosti: 01.06.1994

V angleškem jeziku

 

127 - Konvencija o medsebojni upravni pomoči na davčnem področju

Strasbourg, 25.01.1988

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

128 - Dodatni protokol k Evropski socialni listini

Strasbourg, 05.05.1988

Podpis: 11.10.1997

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

129 - Dogovor za izvajanje Evropskega sporazuma z dne 17. oktobra 1980, ki zadeva dovoljenje za zdravniško oskrbo osebam na začasnem bivanju

Strasbourg, 26.05.1988

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

130 - Konvencija o okoriščanju z zaupnimi podatki

Strasbourg, 20.04.1989

Podpis: 23.11.1993

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

131 - Tretji dodatni protokol k evropskemu sporazumu o zavarovanju televizijskih oddaj

Strasbourg, 20.04.1989

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

132 - Evropska konvencija o čezmejni televiziji

Strasbourg, 05.05.1989

Podpis: 18.07.1996

Ratifikacija: 29.07.1999

Začetek veljavnosti: 01.01.1999

V angleškem jeziku

 

133 - Protokol h konvenciji o nezakonitem trgovanju v podjetju zaposlenih z delnicami tega podjetja ali nezakonitih finančnih transakcijah oseb, ki imajo dostop do zaupnih podatkov

Strasbourg, 11.09.1989

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

134 - Protokol h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje

Strasbourg, 16.11.1989

Podpis: /

Ratifikacija: 07.01.1993

Začetek veljavnosti: Ta protokol je od začetka njegove veljavnosti sestavni del Protokola ETS 50

V angleškem jeziku

 

135 - Evropska konvencija proti dopingu v športu

Strasbourg, 16.11.1989

Podpis: /

Ratifikacija: 02.07.1992

Začetek veljavnosti: 01.09.1992

V angleškem jeziku

 

136 - Evropska konvencija o določenih mednarodnih vidikih stečaja

Istanbul, 05.06.1990

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

137 - Peti protokol k Splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 18.06.1990

Podpis: 27.05.1994

Ratifikacija: 08.11.1994

Začetek veljavnosti: 01.03.1995

V angleškem jeziku

 

138 - Evropska konvencija o splošni enakovrednosti trajanja univerzitetnega študija

Rim, 06.11.1990

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

139 - Evropski kodeks o socialni varnosti (revidiran)

Rim, 06.11.1990

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

140 - Protokol štev. 9 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Rim, 06.11.1990

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: Derogirano (jur. Delno ali popolnoma odvzeti veljavnost pravnemu predpisu z novim pravnim predpisom) s Protokolom št. 11 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

V angleškem jeziku

 

141 - Konvencija o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem

Strasbourg, 08.11.1990

Podpis: 23.11.1993

Ratifikacija: 23.04.1998

Začetek veljavnosti: 01.08.1998

V angleškem jeziku

 

142 - Protokol o spremembah Evropske socialne listine

Turin, 21.10.1997

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

143 - Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine - spremenjena in dopolnjena

La Valetta, 16.01.1992

Podpis: 15.11.1996

Ratifikacija: 07.05.1999

Začetek veljavnosti: 08.11.1999

V angleškem jeziku

 

144 - Konvencija o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni

Strasbourg, 05.02.1992

Podpis: 23.11.2006

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

145 - Protokol o spremembah Evropske konvencije za zaščito vzrejenih živali

Strasbourg, 06.02.1992

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

146 - Protokol štev. 10 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 25.03.1992

Podpis: 14.05.1993

Ratifikacija: 28.06.1994

Derogirano (jur. Delno ali popolnoma odvzeti veljavnost pravnemu predpisu z novim pravnim predpisom) s Protokolom št. 11 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

V angleškem jeziku

 

147 - Evropska konvencija o filmski koprodukciji

Strasbourg, 02.10.1992

Podpis: 17.02.2003

Ratifikacija: 28.11.2003

Začetek veljavnosti: 01.03.2004

V angleškem jeziku

 

148 - Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Strasbourg, 05.11.1992

Podpis: 03.07.1997

Ratifikacija: 04.10.2000

Začetek veljavnosti: 01.01.2001

V angleškem jeziku

 

149 - Drugi protokol, ki spreminja Konvencijo o zmanjšanju primerov večnacionalnosti in vojaške obveznosti v primeru večnacionalnosti

Strasbourg, 02.02.1993

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

150 - Konvencija o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi okolju škodljive dejavnosti

Lugano, 21.06.1992

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

151 - Protokol štev. 1 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993

Podpis: 31.03.1994

Ratifikacija: 16.02.1995

Začetek veljavnosti: 01.03.2002

Ta protokol je od začetka njegove veljavnosti sestavni del Pogodbe ETS 126.

V angleškem jeziku

 

152 - Protokol štev. 2 k Evropski konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja

Strasbourg, 04.11.1993

Podpis: 31.03.1994

Ratifikacija: 16.02.1995

Začetek veljavnosti: 01.03.2002

Ta protokol je od začetka njegove veljavnosti sestavni del Pogodbe ETS 126

V angleškem jeziku

 

153 - Evropska konvencija, ki se nanaša na vprašanje avtorskega prava in sosedskih pravic v okviru čezmejnega satelitskega oddajanja

Strasbourg, 11.05.1994

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

154 - Protokol k Evropski konvenciji o socialni varnosti

Strasbourg, 11.05.1994

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

155 - Protokol štev. 11 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 11.05.1994

Podpis: 11.05.1994

Ratifikacija: 28.06.1994

Začetek veljavnosti: 01.11.1998

V angleškem jeziku

 

156 - Sporazum o nezakonitem prometu po morju, ki uveljavlja 17. člen konvencije Združenih narodov o prepovedi nezakonitega prometa z narkotiki in psihotropskimi snovmi

Strasbourg, 31.01.1995

Podpis: 28.03.2000

Ratifikacija: 15.11.2000

Začetek veljavnosti: 01.03.2001

V angleškem jeziku

 

157 - Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin

Strasbourg, 01.02.1995

Podpis: 01.02.1995

Ratifikacija: 25.03.1998

Začetek veljavnosti: 01.07.1998

V angleškem jeziku

 

158 - Dodatni protokol k Evropski socialni listini o sistemu kolektivnih pritožb

Strasbourg, 09.11.1995

Podpis: 11.10.1997

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

159 - Dodatni protokol k okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Strasbourg, 09.11.1995

Podpis: 28.01.1998

Ratifikacija: 17.09.2003

Začetek veljavnosti: 18.12.2003

V angleškem jeziku

 

160 - Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic

Strasbourg, 25.01.1996

Podpis: 18.07.1996

Ratifikacija: 28.03.2000

Začetek veljavnosti: 01.07.2000

V angleškem jeziku

 

161 - Evropski sporazum, ki zadeva osebe, udeležene v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

Strasbourg, 05.03.1996

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 29.11.2001

Začetek veljavnosti: 01.01.2002

V angleškem jeziku

 

162 - Šesti protokol k splošnemu sporazumu o privilegijih in imunitetah Sveta Evrope

Strasbourg, 05.03.1996

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 29.11.2001

Začetek veljavnosti: 30.12.2001

V angleškem jeziku

 

163 - Evropska socialna listina - spremenjena

Strasbourg, 03.05.1996

Podpis: 11.10.1997

Ratifikacija: 07.05.1999

Začetek veljavnosti: 01.07.1999

V angleškem jeziku

 

164 - Konvencija o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino

Oviedo, 04.04.1997

Podpis: 04.04.1997

Ratifikacija: 05.11.1998

Začetek veljavnosti: 01.12.1999

V angleškem jeziku

 

165 - Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji

Lizbona, 11.04.1997

Podpis: 11.04.1997

Ratifikacija: 21.07.1999

Začetek veljavnosti: 01.09.1999

V angleškem jeziku

 

166 - Evropska konvencija o državljanstvu

Strasbourg, 06.11.1997

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

167 - Dodatni protokol h konvenciji o transferju obsojenih oseb

Strasbourg, 18.12.1997

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

168 - Dodatni protokol o prepovedi kloniranja človeških bitij h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine

Pariz, 12.01.1998

Podpis: 12.01.1998

Ratifikacija: 05.11.1998

Začetek veljavnosti: 01.03.2001

V angleškem jeziku

 

169 - Protokol št. 2 o medobmočnem sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

Strasbourg, 05.05.1998

Podpis: 20.10.1998

Ratifikacija: 17.09.2003

Začetek veljavnosti: 18.12.2003

V angleškem jeziku

 

170 - Protokol o spremembah Konvencije za zaščito vretenčarjev, ki jih uporabljajo za poskusne in druge znanstvene namene

Strasbourg, 22.06.1998

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

171 - Protokol, ki spreminja Konvencijo o čezmejni televiziji

Strasbourg, 01.10.1998

Ratifikacija: 29.07.1999

Začetek veljavnosti: 01.03.2002. Od začetka veljavnosti je ta protokol sestavni del Pogodbe ETS 132

V angleškem jeziku

 

172 - Konvencija o kazenskopravni zaščiti okolja

Strasbourg, 04.11.1998

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

173 - Kazenskopravna konvencija o korupciji

Strasbourg, 27.01.1999

Podpis: 07.05.1999

Ratifikacija: 12.05.2000

Začetek veljavnosti: 01.07.2002

V angleškem jeziku

 

174 - Civilnopravna konvencija o korupciji

Strasbourg, 04.11.1999

Podpis: 29.11.2001

Ratifikacija: 17.03.2003

Začetek veljavnosti: 01.11.2003

V angleškem jeziku

 

175 - Evropska konvencija o spodbujanju dolgoročnega mednarodnega prostovoljnega dela za mladino

Strasbourg, 11.05.2000

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

176 - Evropska konvencija o krajini

Firence, 20.10.2000

Podpis: 07.03.2001

Ratifikacija: 25.09.2003

Začetek veljavnosti: 01.03.2004

V angleškem jeziku

 

177 - Protokol številka 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Rim, 04.11.2000

Podpis: 07.03.2001

Ratifikacija: 07.07.2010

Začetek veljavnosti: 01.11.2010

V angleškem jeziku

 

178 - Evropska konvencija o pravni zaščiti storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu

Strasbourg, 24.01.2001

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

179 - Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o posredovanju zaprosil za pravno pomoč

Moskva, 04.10.2001

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

180 - Konvencija o informacijah in pravnem sodelovanju v zvezi s storitvami informacijske družbe

Moskva, 04.10.2001

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

181 - Dodatni protokol h Konvenciji za zaščito posameznika v odnosu do avtomatske obdelave osebnih podatkov, ki se nanaša na nadzorne organe in čezmejnega prenosa podatkov

Strasbourg, 08.11.2001

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

182 - Drugi dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah

Strasbourg, 08.11.2001

Podpis: 07.04.2005

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

183 - Evropska konvencija za zaščito avdiovizualne dediščine

Strasbourg, 08.11.2001

Podpis: /

Ratifikacija: /

V angleškem jeziku

 

184 - Protokol k Evropski konvenciji za zaščito avdiovizualne dediščine o zaščiti televizijske produkcije

Strasbourg, 08.11.2001

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

185 - Konvencija o kibernetski kriminaliteti

Budimpešta, 23.11.2001

Podpis: 24.07.2002

Ratifikacija: 08.09.2004

Začetek veljavnosti: 01.01.2005

V angleškem jeziku

 

186 - Dodatni protokol o presaditvi človeških organov in tkiv h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino

Strasbourg, 24.01.2002

Podpis: 24.01.2002

Ratifikacija: 19.01.2006

Začetek veljavnosti: 01.05.2006

V angleškem jeziku

 

187 - Protokol številka 13 h Konvenciji o varstvu človekovih pravicah in temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah

Celotno konvencijo glej pod 005

Vilnius, 03.05.2002

Podpis: 03.05.2002

Ratifikacija: 04.12.2003

Začetek veljavnosti: 01.04.2004

V angleškem jeziku

 

188 - Dodatni protokol k evropski konvenciji proti dopingu v športu

Varšava, 12.09.2002

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

189 - Dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v računalniških sistemih

Strasbourg, 28.01.2003

Podpis: 26.02.2004

Ratifikacija: 08.09.2004

Začetek veljavnosti: 01.03.2006

V angleškem jeziku

 

190 - Protokol k Evropski konvenciji o zatiranju terorizma

Strasbourg, 15.05.2003

Podpis: 15.07.2003

Ratifikacija: 11.05.2004

V angleškem jeziku

 

191 - Dodatni protokol h Kazenskopravni konvenciji o korupciji

Strasbourg, 15.05.2003

Podpis: 09.03.2004

Ratifikacija: 11.10.2004

Začetek veljavnosti: 01.02.2005

V angleškem jeziku

 

192 - Konvencija o stikih z otroki

Strasbourg, 15.05.2003

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

193 - Evropska konvencija za zaščito živali med trajanjem mednarodnega prevoza (spremenjena) Kišinjev, 06.11.2003

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

194 - Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki spreminja nadzorni sistem konvencije

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 13.05.2004

Podpis: 13.05.2004

Ratifikacija: 29.06.2005

Začetek veljavnosti: 01.06.2010

V angleškem jeziku

 

195 - Dodatni protokol h konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede biomedicinskih raziskav

Strasbourg, 25.01.2005

Podpis: 25.01.2005

Ratifikacija: 19/01/2006

Začetek veljavnosti: 01.09.2007

V angleškem jeziku

 

196 - Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma

Varšava, 16.05.2005

Podpis: 19.05.2006

Ratifikacija: 18.12.2009

Začetek veljavnosti: 01.04.2010

V angleškem jeziku

 

197 - Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi

Varšava, 16.05.2005

Podpis: 03.04.2006

Ratifikacija: 03.09.2009

Začetek veljavnosti: 01.01.2010

V angleškem jeziku

 

198 - Konvencija Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem in o financiranju terorizma

Varšava, 16.05.2005

Podpis: 28.03.2007

Ratifikacija: 26.04.2010

Začetek veljavnosti: 01.08.2010

V angleškem jeziku

 

199 - Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo

Faro, 27.10.2005

Podpis: 19.01.2006

Ratifikacija: 17.09.2008

Začetek veljavnosti: 01.06.2011

V angleškem jeziku

 

200 - Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju oseb brez državljanstva v odnosu do državnega nasledstva

Strasbourg, 19.05.2006

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

201 - Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem

Lanzarote, 25.10.2007

Podpis: 25.10.2007

Ratifikacija: 26.09.2013

Začetek veljavnosti: 01.01.2014

V angleškem jeziku

 

202 - Evropska konvencija o posvojitvi otrok (revidirana)

Strasbourg, 27.11.2008

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

203 - Dodatni protokol h Konvenciji o človekovih pravicah in biomedicini o genetskem testiranju za zdravstvene namene

Strasbourg, 27.11.2008

Podpis: 25.05.2009

Ratifikacija: 03.09.2009

Začetek veljavnosti: 01.07.2018

V angleškem jeziku

 

204 - Protokol št. 14bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 27.05.2009

Podpis: 27.05.2009

Ratifikacija: 07.07.2009

Začetek veljavnosti:  Ta protokol je prenehal veljati 1. junija 2010, datuma začetka veljavnosti Protokola št. 14 h Konvenciji (CETS št. 194).

V angleškem jeziku

 

205 - Konvencija Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov

Tromsø, 18.06.2009

Podpis: 18.06.2009 

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

206 - Protokol št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti pri evropskih regionalnih združenjih za sodelovanje (ERZS)

Utrecht, 16.11.2009

Podpis: 16.11.2009

Ratifikacija: 06.09.2011

Začetek veljavnosti: 01.03.2013

 V angleškem jeziku

 

207 - Dodatni protokol k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri zadevah lokalne oblasti

Utrecht, 16.11.2009

Podpis: 16.11.2009

Ratifikacija: 06.09.2011

Začetek veljavnosti: 01.06.2012

V angleškem jeziku

 

208 - Protokol o spremembi Konvencije o medsebojni upravni pomoči v davčnih zadevah

Pariz, 27.05.2010

Podpis : 27.05.2010

Ratifikacija : 31.01.2011

Začetek veljavnosti: 01.06.2011

V angleškem jeziku

 

209 - Tretji dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Strasbourg, 10.11.2010

Podpis: 10.11.2010

Ratifikacija: 11.04.2014

Začetek veljavnosti: 01.08.2014

V angleškem jeziku

210 - Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini ter o boju proti njima

Istanbul, 11.05.2011

Podpis: 08.09.2011

Ratifikacija: 05.02.2015

Začetek veljavnosti: 01.06.2015

 V angleškem jeziku

 

211 - Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobna kazniva dejanja, ki ogrožajo javno zdravje

Moskva, 28.10.2011

Podpis: 06.03.2019

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

 V angleškem jeziku

 

212 - Četrti dodatni protokol k Evropski konvenciji o izročitvi

Dunaj, 20.09.2012

Podpis: 20.09.2012

Ratifikacija: 03.06.2015

Začetek veljavnosti: 01.10.2015

 V angleškem jeziku

 

213 - Protokol št. 15 o spremembi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 24.06.2013

Podpis: 24.06.2013

Ratifikacija: 04.07.2017

Začetek veljavnosti: Ratifikacija s strani pogodbenic konvencije 005

V angleškem jeziku

 

214 - Protokol št. 16 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Celotno konvencijo glej pod 005

Strasbourg, 02.10.2013

Podpis: 02.10.2013

Ratifikacija: 26.03.2015 

Začetek veljavnosti:  01.08.2018

V angleškem jeziku

 

215 - Konvencija Sveta Evrope o manipulaciji športnih tekmovanj

Magglingen, 18.09.2014

Podpis: 02.06.2016

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

216 - Konvencija Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi 

Santiago de Compostela, 25.03.2015

Podpis: 6.12.2018/

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

217 - Dodatni protokol h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma

Riga, 22.10.2015

Podpis: 22.10.2015

Ratifikacija: 25.11.2019

Začetek veljavnosti: 1.3.2020

V angleškem jeziku

 

218 - Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah

Saint-Denis, 03.07.2016

Podpis: 16.01.2018

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

219 - Protokol o spremembi Evropske konvencije o krajini

Strasbourg, 01.08.2016

Ratifikacija: 06.03.2019

Začetek veljavnosti: 06.03.2019 (Ratifikacija s strani pogodbenic ETS 176).

V angleškem jeziku

 

220 - Konvencija Sveta Evrope o kinematografski koprodukciji (revidirana)

Rotterdam, 30.01.2017

Podpis: 30.01.2017

Ratifikacija: 20.1.2020

Začetek veljavnosti: 1.5.2020

V angleškem jeziku

 

221 - Konvencija Sveta Evrope o kaznivih dejanjih v zvezi s kulturnimi dobrinami

Nicosia, 19.05.2017

Podpis: 04.07.2017

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

 V angleškem jeziku

 

222 – Protokol o spremembi Dodatnega protokola h Konvenciji o transferju obsojenih oseb

Strasbourg, 22.11.2017

Podpis: /

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku

 

223 - Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov

Strasbourg, 10.10.2018

Podpis: 16.05.2019

Ratifikacija: /

Začetek veljavnosti: /

V angleškem jeziku