Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zasebnost

 POLITIKA ZASEBNOSTI na spletnem mestu varuh-rs.si

V tej Politiki zasebnosti (politika) so zbrane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki se zbirajo pri uporabi storitev, ki jih omogočamo uporabnikom spletnega mesta varuh-rs.si ponujene prek naprav, ki vam omogočajo dostop do interneta in brskalnika, in kadar vstopite z nami s stik.
Pridržujemo si pravico, da informacije, podane v tej politiki, brez predhodne najave prilagodimo. Vsakokratna veljavna različica je objavljena na www.varuh-rs.si/zasebnost.

1.    Identiteta in kontaktni podatki upravljavca
-    naziv: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh)
-    naslov: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
-    telefonska številka: (01) 475 00 50
-    e-pošta: info@varuh-rs.si

2.    Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov
-    e-pošta: info(at)varuh-rs.si

3.    Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo
Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, in pomenijo za namene te politike informacije, ki vas identificirajo kot uporabnika. Podatki, ki so bili anonimizirani, tako da ne omogočajo identifikacije določenega posameznika, se ne obravnavajo več kot osebni podatki.
Vsi osebni podatki se v skladu z vsakokrat veljavnimi določili te politike zbirajo, obdelujejo in uporabljajo zlasti za namen izvajanja naših javnih nalog oziroma za obravnavo vaših zahtevkov, in sicer na eni izmed v nadaljevanju navedenih pravnih podlag, kot jih določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba).

3.1.     Pri obdelavi osebnih podatkov, za katero dobimo privolitev uporabnika oziroma posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (v nadaljevanju posameznik), se kot pravna podlaga uporablja točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe: ko soglašate z namestitvijo piškotkov.
Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Ob obisku www.varuh-rs.si se namestijo le piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Piškotki, ki niso nujno se ne uporabljajo in se aktivirajo šele po pridobitvi vašega izrecnega soglasja z izbiro posamezne vrste soglasja in klikom na »Shrani moje nastavitve«. V primeru slednjega se na vaš brskalnik namestijo piškotki in sprejme njihova uporaba, šele po vašem izrecnem soglasju.

S piškotki, se lahko namreč na podlagi vašega soglasja, hranijo tudi izbrane nastavitve vaše predhodnega obiska, npr. jezik, velikosti črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku ali mobilni napravi določili za ogled, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Takšne piškotke namestimo in uporabljamo šele na podlagi vašega izrecnega soglasja. Informacije o piškotkih, ki se uporabljajo na dosegljive in dostopne na www.varuh-rs.si/piskotki.
Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Če bi želeli vaše že podano soglasje preklicati, deaktivirate orodja, za katere ste v preteklosti že podali svoje soglasje tako, da ustrezno prilagodite nastavitve vašega brskalnika ali mobilne naprave. Delovanje spletnega brskalnika lahko namreč spremenite v nastavitvah, tako da računalnik ali mobilna naprava piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku ali mobilni napravi, lahko izbrišete.

3.2.    Pri obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za izvrševanje pogodbe, katere stranka je posameznik oziroma uporabnik, se kot pravna podlaga uporablja točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe: ko se prijavite na razpise ali oddate ponudbo (nprv postopkih javnega naročanja (npr. pogodba o sodelovanju, pogodba o zagotalvjanju storitev...).

3.3.    Če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu, oziroma če je obdelava potrebna za izvajanje naših zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti, se za obdelavo kot pravna podlaga uporablja točka (e) člena 6(1) Splošne uredbe: za dnevniške datoteke ali ko znami vzpostavite stik po telefonu, e-pošti ali drugih kontaktnih, objavljenih na varuh-rs.si.

3.3.1    Vzpostavitev stika (prijava kršitev, pripombe in vprašanja)
Za sporočila in vprašanja smo dosegljivi po telefonu in e-pošti, na katere lahko podate tudi prijavo kršitev. Pri tem se vaši osebni podatki obdelujejo le, če je to potrebno za reševanje vašega zahtevka, in brez navedbe podatkov obravnava vašega zahtevka ne bi bila možna. Pri podaji prijave kršitev, pripomb ali vprašanja posameznik namreč ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov.
Rok hrambe takšnih podatkov je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

3.3.2    Dnevniške datoteke
Ob vsakem obisku spletnega mesta varuh-rs.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (logfile). Svetovni splet namreč deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani. In sicer:
a)    tehnične informacije, vključno z naslovom internetnega protokola (IP), ki se uporablja za povezavo računalnika z internetom, različico brskalnika, nastavitev časovnega pasu, operacijski sistem in platforma.
b)    informacije o vašem obisku, vključno s polno unikatnimi lokatorji virov (URL), krogotokom do, prek in z naše strani (vključno z datumom in časom), spletne strani, ki ste si jih ogledali, čas odziva strani, nalaganje napak, dolžina obiskov na določenih straneh, in katerokoli telefonsko številko, ki se uporablja za klicanje naše številke za stranke.
Varuh tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.
Dnevniške datoteke se namreč obdeluje le za namen zagotavljanja delovanja spletnega mesta oziroma sistemske stabilnosti, zavarovanja podatkov in varnosti delovanja. Takšna obdelava je nujna za izvajanje naših javnih nalog.
Dnevniške datoteke se hranijo 90 dni od obiska spletnega mesta.

3.4.    Če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva zavod ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, se za obdelavo kot pravna podlaga uporablja točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe: videonadzor dostopa v lastniške prostore Varuha z namenom preprečevanja škode na premoženju ter zaradi zagotavljanja varnosti ljudi.
Posnetke videonadzornih kamer se hrani 30 dni po nastanku oziroma dokler so mogoči pravni postopki ali se ti ne zaključijo.

4.    Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Zagotovitev osebnih podatkov za izvajanje pogodbe (točka (b) člena 6(1) Splošne uredbe) je pogodbena obveznost.
Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, z vami ne bi mogli podpisati pogodbe oziroma izvrševati nekaterih pravic in dolžnosti iz pogodbenega razmerja.

5.    Uporabniki osebnih podatkov
(a) Zaposleni pri Varuhu
Vaše podatke obdelujejo zaposleni pri Varuhu znotraj svojih delovnih zadolžitev in pooblastil ter skladno z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest za izvajanje obveznosti v skladu s predpisi.
(b) Zunanji uporabniki
Varuh vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani ne bo posredoval tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače. Prav tako Varuh drugim ne bo posredoval vaših podatkov, pridobljenih na podlagi vaše prijave, vašega vprašanja oz. pripombe, razen če zakon ne določa drugače.
Ponudnikom gostovanja in vzdrževanja informacijskega sistema pa se posreduje le vaše osebne podatke glede obiska spletne strani (dnevniške datoteke in piškotki).
Vsi uporabniki so v razmerju do Varuha zavezani k spoštovanju veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov. Več informacij o naših zunanjih ponudnikih storitev lahko pridobite po e-pošti na naslovu  info@varuh-rs.si.

6.    Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki, ki jih zberemo od vas, bodo odelovani in hranjeni znotraj Evropskega gospodarskega prostora ("EEA"). V ZDA se posredujejo le, če soglašate z namestitvijo prednostnih piškotkov, piškotkov za spremljanje statistike ali za oglaševanje, več informacij o tem je dosegljivih in objavljenih tukaj.

7.    Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Avtomatizirano sprejemanje odločitev se ne izvaja.

8.    Obdobje hrambe osebnih podatkov
Obdobje hrambe je odvisno od pravne podlage, zaradi katere osebne podatke obdelujemo, in namena obdelave. Vaši osebni podatki se bodo namreč hranili le tako dolgo, dokler je to potrebno za namene, za katere se obdelujejo.
V primerih, ko ste nam podali osebno privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, osebne podatke hranimo do preklica vaše privolitve.
Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republike Slovenije in / ali Evropske unije (npr. predpisi na področju računovodstva in davkov).
Konkretna obdobja hrambepa so navedena v točki 3. te politike, pri različnih vrstah namenov obdelave.

9.    Pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.
Z vprašanji in pritožbami pa se lahko tudi kadar koli obrnete neposredno na nas. Za zagotovitev hitrega odgovora nas lahko kontaktirate na naslednjem e-naslovu: info@varuh-rs.si.

10.    Soglasje in pravica posameznika do preklica soglasja
Kadar temelji obdelava le na podlagi vašega soglasja (točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe), obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

11.    Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Zaradi kršitve zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, lahko posameznik poda prijavo na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec.

12.    Imate dodatna vprašanja
Vprašanja, komentarji in zahteve v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi tega spletnega mesta, so dobrodošli. Naslovite jih lahko na e-naslov info@varuh-rs.si.

 

Ljubljana, 15. 9.  2023