Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

3.3. Statistika

Letno poročilo 2001 - Poglavje 3.3.

3.3. STATISTIKA

Podpoglavje prikazuje statistične podatke o obravnavanju zadev pri varuhu od 1. januarja do 31. decembra 2001.

Opredelitev posameznih statističnih kategorij

1. Odprte zadeve v letu 2001: odprte zadeve od 1. januarja do 31. decembra 2001.

2. Zadeve v obravnavi v letu 2001: poleg odprtih zadev v letu 2001 vključuje še:

  • Prenesene zadeve - nezaključene zadeve iz leta 2000, ki jih je varuh obravnaval v letu 2001.
  • Ponovno odprte zadeve - Zadeve, pri katerih je bil postopek obravnave pri varuhu na dan 31. decembra 2000 sicer zaključen, v letu 2001 pa se je zaradi novih vsebinskih dejstev in okoliščin njihovo obravnavanje nadaljevalo. Ker je šlo za nove postopke v istih zadevah, v takšnih primerih nismo odpirali novih spisov. Zaradi navedenega ponovno odprte zadeve niso upoštevane med odprtimi zadevami v letu 2001, temveč le med zadevami v obravnavi v letu 2001.

3. Zaključene zadeve: Upoštevane so vse zadeve v obravnavi v letu 2001, ki so bile 31. decembra 2001 zaključene.

Odprte zadeve
Zadeve v obravnavi
Zadeve po stanju obravnavanja
Zaključene zadeve
Obravnavanje zadev po področjih dela
Odprte zadeve po regijah
Zaključene zadeve po utemeljenosti
Zaključene zadeve po resorjih