Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Odprte zadeve

Letno poročilo 2001 - Statistika

Odprte zadeve

Tabela 4.4.1. prikazuje število odprtih zadev v letu 2001 po posameznih področjih dela. Za primerjavo med posameznimi leti so prikazani tudi podatki za obdobje 1995-2000.

Od 1. januarja do 31. decembra 2001 je bilo skupaj odprtih 3.304 zadev (v 1995. letu 2.352, v 1996. letu 2.513, v 1997. letu 2.886, v 1998. letu 3.448, v 1999 letu 3.411 in v 2000. letu 3.059), kar pomeni 8-odstotno povečanje pripada glede na leto 2000.

Kot je to veljalo že za predhodna leta, je bilo tudi v letu 2001 največ zadev odprtih s področij:

  • sodnih in policijskih postopkov: 941 oziroma 28,5 odstotka;
  • ostalih zadev: 543 oziroma 16,4 odstotka ter
  • upravnih zadev: 523 oziroma 15,8 odstotka vseh odprtih zadev.

Iz tabele je razvidno, da se je število odprtih zadev v letu 2001 glede na leto 2000 povečalo na področjih:

  • ustavnih pravic: s 35 na 86 zadev, kar je 145,7-odstotno povečanje;
  • gospodarskih javnih služb: s 37 na 67, kar je 81,1-odstotno povečanje, ter
  • okolja in prostora: s 84 na 130 zadev, kar je 54,8-odstotno povečanje pripada.

Na drugi strani bistvenaga zmanjšanje odprtih zadev v letu 2001 glede na leto 2000 ni bilo. Omenimo lahko le zmanjšanje zadev s področja sodnih in policijskih postopkov z 990 na 941 kar znaša 4,9 -odstotno zmanjšanje pripada.

Grafični prikaz primerjave med številom odprtih zadev po posameznih področjih dela v obdobju 1995-2001 prikazuje slika 4.4.1.

Tabela 4.4.1.

PODROČJE DELA

ODPRTE ZADEVE

Indeks

(01/00)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

37

1,5%

43

1,5%

58

1,7%

45

1,3%

35

1,1

86

2,6

245,7

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

145

5,8%

128

4,4%

213

6,4%

174

5,1%

166

5,4

190

5,8

114,5

3. Socialna varnost

251

10,7%

302

12,0%

397

13,8%

404

12,1%

409

12,0%

432

14,1

472

14,3

109,3

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

88

3,5%

138

4,8%

221

6,6%

217

6,4%

157

5,1

202

6,1

128,7

5. Upravne zadeve

565

24,0%

521

20,7%

663

23,0%

697

20,8%

635

18,6%

534

17,5

523

15,8

97,9

6. Sodni in polic. postopki

478

20,3%

761

30,3%

776

26,9%

881

26,3%

946

27,7%

990

32,4

941

28,5

95,1

7. Okolje in prostor

61

2,6%

75

3,0%

71

2,5%

56

1,7%

97

2,8%

84

2,7

130

3,9

154,8

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

33

1,3%

26

0,9%

37

1,1%

72

2,1%

37

1,2

67

2,0

181,1

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

141

5,6%

126

4,4%

158

4,7%

105

3,1%

116

3,8

150

4,5

129,3

10. Ostalo

530

22,5%

410

16,3%

518

17,9%

623

18,6%

711

20,8%

508

16,6

543

16,4

106,9

SKUPAJ

2.352

100%

2.513

100%

2.886

100%

3.448

100 %

3.411

100%

3.059

100%

3304

100%

108,0