Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Odprte zadeve po regijah

Letno poročilo 2001 - Statistika

Odprte zadeve po regijah

V tabeli 4.4.7. je podan prikaz odprtih zadev po regijah in upravnih enotah. Tako kot prejšnja leta smo tudi v letu 2001 pri razvrstitvi odprtih zadev po regijah in upravnih enotah upoštevali enako osnovo za geografsko razdelitev R Slovenije (Ivan Gams: "Geografske značilnosti Slovenije", Ljubljana, 1992, Mladinska knjiga). Kot merilo za razvrstitev zadev po posameznih upravnih enotah smo upoštevali stalno prebivališče pobudnika, pri osebah na prestajanju zaporne kazni oziroma na zdravljenju v psihiatričnih bolnišnicah pa kraj njihovega začasnega prebivališča (kraj prestajanja zaporne kazni oziroma zdravljenja).

Med 3.304 odprtimi zadevami v letu 2001 je bilo tudi 68 zadev, ki se nanašajo na prebivalce tujih držav (največ iz R Hrvaške in ZR Jugoslavije), ter 51 anonimnih vlog oziroma splošnih spisov. Splošne spise odpremo, če gre za obravnavanje širše problematike in ne samo za obravnavanje posameznega problema. Obravnavanje splošnih spisov se lahko začne na lastno pobudo varuha oziroma na podlagi ene ali več vsebinsko povezanih zadev, ki kažejo na določen širši problem.

Največ zadev je bilo v letu 2001 odprtih iz:

  • Osrednjeslovenske regije (1.098 oziroma 35 odstotkov vseh odprtih zadev v letu 2001), od tega 839 zadev z območja UE Ljubljana;
  • 452 zadev oziroma 14 odstotkov iz Podravske regije, od tega 286 z območja mariborske upravne enote, ter
  • 376 zadev iz Savinjske regije (12 odstotkov vseh odprtih zadev).

Poleg zmanjšanega pripada zadev iz tujine ter splošnih spisov in anonimnih vlog zasledimo v letu 2001 glede na leto 2000 največje zmanjšanje pripada zadev iz:

  • Goriške regije: s 142 na 112 zadev (21,1-odstotno zmanjšanje) ter
  • Pomurske regije: z 153 na 137 zadev (10,5-odstotno zmanjšanje pripada).

Največje povečanje pripada zadev glede na leto 2000 je iz:

  • Notranjske regije: s 45 na 65 (44,4-odstotno povečanje) ter
  • Koroške regije: s 70 na 97 (38,6 -odstotno povečanje pripada).

V tabeli 4.4.7. prikazujemo tudi podatke o številu zadev na tisoč prebivalcev po posameznih upravnih enotah in regijah. Kot vir za število prebivalcev po upravnih enotah smo upoštevali podatke Statističnega zavoda Republike Slovenije, objavljene na spletni strani http://www.gov.si/zrs/slo/index.html z dne 31. december 2000, tabela 2. Prebivalstvo po upravni enoti prebivališča, nekaterih skupinah in spolu, Slovenija.

Največ zadev na tisoč prebivalcev je bilo odprtih iz:

  • Obalno-kraške regije: 2,18 zadeve - predvsem v koprski UE, v kateri je varuh odprl 2,5 zadev na tisoč prebivalcev;
  • Osrednjeslovenske regije: 2,11 zadeve – največ v ljubljanski UE, in sicer 2,6 zadev na tisoč prebivalcev, ter
  • Dolenjske regije: 1,88 zadeve na tisoč prebivalcev.

Če primerjamo pripad zadev po UE, ugotavljamo, da je varuh v letu 2001 odprl največ zadev na tisoč prebivalcev iz UE Ljubljana (2,57), Koper (2,47), Celje (2,26) in Piran (2,24), najmanj pa iz UE Tolmin (0,39), Krško (0,43) in Metlika (0,61). Pri podatku za UE Trebnje velja omeniti, da so med odprte zadeve iz te UE vključene tudi zadeve tistih oseb na prestajanju kazni zapora v ZPKZ Dob pri Mirni, ki niso navedli naslova stalnega prebivališča.

Tabela 4.4.7.

REGIJA20002001Indeks

(01/00)

Št. zadev/ 1000 prebival. REGIjA20002001Indeks

(01/00)

Št. zadev/ 1000 prebival.
Dolenjska regija

169

199

117,8

1,88

 Podravska regija

463

452

97,6

1,41

Črnomelj

33

29

87,9

1,54

 Lenart

14

15

107,1

0,84

Metlika

6

5

83,3

0,61

 Maribor

272

286

105,1

1,94

Novo mesto

79

96

121,5

1,58

 Ormož

20

18

90,0

1,01

Trebnje

51

69

135,3

3,80

 Pesnica

24

18

75,0

0,98

Gorenjska regija

257

291

113,2

1,48

 Ptuj

81

71

87,7

1,03

Jesenice

42

49

116,7

1,56

 Ruše

11

17

154,5

1,13

Kranj

101

119

117,8

1,59

 Slovenska Bistrica

41

27

65,9

0,80

Radovljica

55

61

110,9

1,77

 Pomurska regija

153

137

89,5

1,10

Škofja Loka

31

41

132,3

1,01

 Gornja Radgona

20

17

85,0

0,82

Tržič

28

21

75,0

1,38

 Lendava

19

23

121,1

0,92

Goriška regija

142

112

78,9

0,93

 Ljutomer

32

24

75,0

1,29

Ajdovščina

27

27

100,0

1,17

 Murska Sobota

82

73

89,0

1,22

Idrija

10

11

110,0

0,64

 Savinjska regija

363

376

103,6

1,47

Nova Gorica

89

66

74,2

1,11

 Celje

141

143

101,4

2,26

Tolmin

16

8

50,0

0,39

 Laško

17

28

164,7

1,50

Koroška regija

70

97

138,6

1,31

 Mozirje

16

20

125,0

1,22

Dravograd

5

6

120,0

0,69

 Slovenske Konjice

25

30

120,0

1,35

Radlje ob Dravi

15

20

133,3

1,18

 Šentjur pri Celju

28

21

75,0

1,08

Ravne na Koroškem

33

40

121,2

1,50

 Šmarje pri Jelšah

31

26

83,9

0,82

Slovenj Gradec

17

31

182,4

1,43

 Velenje

55

56

101,8

1,28

Notranjska regija

45

65

144,4

1,28

 Žalec

50

52

104,0

1,27

Cerknica

8

20

250,0

1,27

 Spodnjeposav. regija

66

60

90,9

0,85

Ilirska Bistrica

14

14

100,0

0,98

 Brežice

36

34

94,4

1,39

Postojna

23

31

134,8

1,51

 Krško

17

12

70,6

0,43

Obalno-kraška regija

215

226

105,1

2,18

 Sevnica

13

14

107,7

0,77

Izola

22

32

145,5

2,19

 Zasavska regija

74

72

97,3

1,56

Koper

109

119

109,2

2,47

 Hrastnik

12

18

150,0

1,71

Piran

61

39

63,9

2,24

 Trbovlje

37

39

105,4

2,11

Sežana

23

36

156,5

1,53

 Zagorje ob Savi

25

15

60,0

0,87

Osrednjeslov. regija

916

1.098

119,9

2,11

 Tujina

71

68

95,8

/

Domžale

68

83

122,1

1,71

 Splošni spisi,  

 

 

Grosuplje

59

42

71,2

1,32

 anonimne vloge

55

51

92,7

/

Kamnik

20

28

140,0

0,91

    

 

 

Kočevje

20

22

110,0

1,16

 SKUPAJ

3.059

3.304

108,0

/

Litija

26

26

100,0

1,33

    

 

 

Ljubljana

681

839

123,2

2,57

      
Logatec

7

13

185,7

1,17

      
Ribnica

16

19

118,8

1,47

      
Vrhnika

19

26

136,8

1,24