Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zaključene zadeve po utemeljenosti

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zaključene zadeve po utemeljenosti

Med 3.132 zadevami, zaključenimi v letu 2001, je bilo:

  • 402 utemeljenih zadev (12,8 odstotka);
  • 326 delno utemeljenih zadev (10,4 odstotka);
  • 589 neutemeljenih zadev (18,8 odstotka);
  • 1.230 zadev, za obravnavanje katerih niso bili izpolnjeni pogoji (39,3 odstotka) in
  • 585 zadev, za obravnavanje katerih varuh ni pristojen (18,7 odstotka vseh zaključenih zadev).

Delež utemeljenih in delno utemeljenih zadev v letu 2001 (23,2 odstotka) se je glede na prejšnje leto 2000 (29,5 odstotka) nekoliko zmanjšal. Ugotavljamo, da je v primerjavi s sorodnimi institucijami ta delež zelo velik.

  1. Utemeljena zadeva: V zadevi gre za kršitev pravic ali drugo nepravilnost v vseh navedbah pobude.

  2. Delno utemeljena zadeva: Pri nekaterih v pobudi navedenih ali nenavedenih elementih postopka ugotovimo kršitve in nepravilnosti, pri drugih navedbah pa ne.

  3. Neutemeljena zadeva: Pri vseh navedbah iz pobude ugotovimo, da ne gre za kršitev ali nepravilnost.

  4. Ni pogojev za obravnavo zadeve: V zadevi je v teku določen pravni postopek, pri katerem ni zaznati zavlačevanja ali bistvenih nepravilnosti. Pobudniku posredujemo informacije, pojasnila in napotke za uveljavljanje pravic v odprtem postopku.

  5. Nepristojnost varuha: Predmet pobude ne spada v okvir pristojnosti institucije. Pobudniku pojasnimo druge možnosti, ki jih ima za uveljavljanje pravic.