Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zaključene zadeve po resorjih

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zaključene zadeve po resorjih

Tabela 4.4.8. vsebuje prikaz razvrstitve zaključenih zadev po resorjih v letu 2001. Posamezno zadevo razvrščamo v ustrezni resor glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik obrnil na varuha.

Iz tabele je razvidno, da se je največ zaključenih zadev v letu 2001 nanašalo na resorje:

  • pravosodja (1.085 zadev oziroma 34,64 odstotka);
  • dela, družine in socialnih zadev (639 zadev oziroma 20,40 odstotka) ter
  • okolja in prostora (423 zadev oziroma 13,51 odstotka vseh zaključenih zadev).

Število odprtih zadev v letu 2001 glede na leto 2000 se je vključujoč resorje, katerih delež med vsemi zaključenimi zadevami v letu 2001 je vsaj en odstotek, najbolj zmanjšalo pri naslednjih resorjih:

  • finance: s 129 na 62, kar je 51,9-odstotno zmanjšanje, ter
  • zdravstvo: s 135 na 114, kar je 15,6-odstotno povečanje. 

Tabela 4.4.8.

RESOR

ZAKLJUČENE ZADEVE

Indeks (01/00)

2000

2001

Število

Delež

Število

Delež

1. Delo, družina in socialne zadeve

620

18,01 %

639

20,40 %

103,1

2. Ekonomski odnosi in razvoj

28

0,81 %

15

0,48 %

53,6

3. Finance

129

3,75 %

62

1,98 %

48,1

4. Gospodarstvo

15

0,44 %

20

0,64 %

133,3

5. Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana

26

0,76 %

14

0,45 %

53,9

6. Kultura

14

0,41 %

3

0,10 %

21,4

7. Notranje zadeve

301

8,74 %

325

10,38 %

108,0

8. Obramba

43

1,25 %

47

1,50 %

109,3

9. Okolje in prostor

467

13,56 %

423

13,51 %

90,6

10. Pravosodje

1259

36,57 %

1085

34,64 %

86,2

11. Promet in zveze

34

0,99 %

21

0,67 %

61,8

12. Šolstvo in šport

52

1,51 %

47

1,50 %

90,4

13. Zdravstvo

135

3,92 %

114

3,64 %

84,4

14. Znanost in tehnologija

1

0,03 %

1

0,03 %

100,0

15. Zunanje zadeve

25

0,73 %

7

0,22 %

28,0

16. Vladne službe

30

0,87 %

11

0,35 %

36,7

17. Lokalna samouprava

38

1,10 %

41

1,31 %

107,9

18 Ostalo

226

6,56 %

257

8,21 %

113,7

SKUPAJ

3.443

100,00 %

3.132

100,00 %

91,0