Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zaključene zadeve

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zaključene zadeve

Tabela 4.4.5. prikazuje število zaključenih zadev po področjih dela v obdobju 1995-2001. V letu 2001 je bilo zaključenih 3.132 zadev (v letu 1995 1.875, 1996 3.282, 1997 3.442, 1998 3.505, v letu 1999 3.727 in v letu 2000 3.443), kar je 9-odstotno zmanjšanje števila zaključenih zadev glede na leto 2000.

Po primerjavi števila zaključenih zadev (3.132) s številom odprtih zadev v letu 2001 (3.304) ugotavljamo, da je bilo v letu 2001 zaključenih 5,5 odstotka več zadev, kot jih je bilo odprtih, kar skupaj z majhnim številom prenesenih zadev v obravnavanje iz leta 2000 (187 oziroma 5,2 odstotka vseh zadev v obravnavi v letu 2001) kaže na sprotno obravnavanje zadev.

Tabela 4.4.5.

PODROČJE DELA

ŠTEVILO ZAKLJUČENIH ZADEV

Indeks(01/00)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1. Ustavne pravice

22

54

48

57

50

33

67

203,0

2. Omejitve osebne svobode

60

165

144

226

210

211

196

92,9

3. Socialna varnost

202

374

466

438

439

464

494

106,5

4. Delovnopravne zadeve

98

124

157

234

216

179

192

107,3

5. Upravne zadeve

418

717

718

687

730

623

437

70,1

6. Sodni in policijski postopki

397

824

931

959

1.009

1.113

921

82,7

7. Okolje in prostor

36

86

93

65

108

104

124

119,2

8. Gospodarske javne službe

21

39

30

38

79

43

58

134,9

9. Stanovanjske zadeve

175

223

156

161

132

124

139

112,1

10. Ostalo

446

676

599

640

754

549

504

91,8

SKUPAJ

1.875

3.282

3.442

3.505

3.727

3.443

3.13291,0