Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zadeve po stanju obravnavanja

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zadeve po stanju obravnavanja

Stanje obravnavanja zadev

  1. Zaključene zadeve: zadeve, katerih obravnavanje je bilo 31. decembra 2001 zaključeno
  2. Zadeve v reševanju: zadeve, ki so bile 31. decembra 2001 v postopku reševanja
  3. Zadeve v rokovniku: zadeve, pri katerih smo 31. decembra 2001 pričakovali odgovor na naše poizvedbe oziroma druga dejanja v postopku

V tabeli 4.4.4. je prikazana primerjava med stanjem obravnavanja zadev ob koncu let 1995-2001.

V letu 2001 je bilo skupaj v obravnavi 3.619 zadev, od česar je bilo na dan 31. decembra 2001 zaključenih 3.132 oziroma 86,5 odstotka vseh v letu 2001 obravnavanih zadev.

V obravnavi je bilo preostalih 487 zadev oziroma 13,5 odstotka, izmed katerih je bilo:

  • 179 zadev v rokovniku in
  • 308 zadev v reševanju.

Tabela 4.4.4.

STANJE OBRAVNAVANJA ZADEV

LETO 1995 (stanje na 31.12.1995)

LETO 1996 (stanje na 31.12.1996)

LETO 1997(stanje na 31.12.1997)

LETO 1998(stanje na 31.12.1998)

LETO 1999(stanje na 31.12.1999)

LETO 2000(stanje na 31.12.2000)

LETO 2001 (stanje na 31.12.2001)

Indeks

(01/00)

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Zaključene

1.875

79,7%

3.282

82,4%

3.442

86,7%

3.505

88,1%

3.727

91,5%

3.443

94,8%

3.132

86,5 %

91,0
V reševanju

399

16,9%

535

13,4%

308

8,0%

261

6,6%

187

4,6%

61

1,7%

308

8,5 %

504,9
V rokovniku

78

3,3%

164

4,1%

204

5,3%

214

5,4%

160

3,9%

126

3,5%

179

5,0 %

142,1
SKUPAJ2.352100%3.981100%3.854100%3.980100%

4.074

100%

3.630

100%

3.619100 %99,7