Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhovi kotički po občinah

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je odločil v svojem šestletnem mandatu Varuhovimi kotički institucijo približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, v katerem živijo. Kotički so opremljeni s stojalom, na katerem so prebivalcem na voljo koristne informacije o delu institucije v obliki zloženk in brošur ter tudi obrazec za vložitev pobude. Ko se ljudje seznanijo z delom Varuha in njegovimi  pristojnostmi, namreč lažje presodijo, kdaj se nanj obrniti in kakšno pomoč jim lahko nudi pri uveljavljanju njihovih pravic. Informacije o instituciji Varuha so v kotičkih dostopne v klasični tiskani obliki, saj se mnogi v poplavi informacij na spletu ne znajdejo dobro ali pa za to nimajo možnosti oz. niso vešči tovrstne komunikacije. Pripravljena je tudi zloženko o Varuhu v lahkem branju, ki je namenjena vsem, ki imajo zaradi svojih oviranosti težave v razumevanju zapletenih besedil. Varuh ni pozabil niti na vse tiste, ki so brskanja po spletu vešči in je v sodelovanju z občinami tudi na občinskih spletnih straneh pripravili t. i. digitalni Varuhovi kotički, kjer so dostopne enake informacije kot v kotičkih, ki so postavljeni v posameznih občinah. O Varuhovem kotičku se občanke in občani lahko seznanijo tudi v občinskih glasilih.

Novice o Varuhovih kotičkih

Doslej je bil Varuhov kotiček postavljen v

 1. MESTNA OBČINA KRANJ (6. 4. 2022): https://www.kranj.si/kranj-moje-mesto/sociala/varuhov-koticek
  Na Mestni občini Kranj odprli prvi Varuhov kotiček v Sloveniji

 2. OBČINA PIVKA (20. 4. 2022): https://www.pivka.si/objava/604662
  Varuh na delovnem obisku Pivke tudi o socialnih stiskah ljudi

 3. OBČINA KAMNIK (9. 5. 2022) https://www.kamnik.si/objava/627121

  Varuh človekovih pravic na delovnem obisku v Kamniku

 4. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA (11. 5. 2022): https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/varuhov-koticek-v-obcini-slovenski-bistrici
  Varuh prvič po pandemiji znova posloval zunaj sedeža

 5. MESTNA OBČINA MARIBOR (8. 6. 2022): https://maribor.si/mestni-servis/zdravje-in-socialno-varstvo/varuhov-koticek/
  Na poslovanju v Mariboru namesto socialne problematike vrsta drugih tem

 6. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA (7. 9. 2022) https://www.murska-sobota.si/varuhov-koticek
  Varuh s sodelavci posloval v Murski Soboti

 7. OBČINA BLOKE (17. 10. 2022): https://www.bloke.si/varuhov-koticek.html

 8. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM (16. 11. 2022): https://www.cerklje.si/objava/692495
  Varuh obiska štiri gorenjske občine

 9. OBČINA ŠENČUR (16. 11. 2022): https://www.sencur.si/objava/695821
  Varuh obiska štiri gorenjske občine

 10. OBČINA VODICE  (16. 11. 2022): https://www.vodice.si/objava/698037
  Varuh obiska štiri gorenjske občine

 11. OBČINA KOMENDA (16. 11. 2022): https://www.komenda.si/varuh-clovekovih-pravic/
  Varuh obiska štiri gorenjske občine

 12. OBČINA ANKARAN (18. 1. 2023): https://obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/varuhov-koticek
  Varuh si je za prvo poslovanje zunaj sedeža v letu 2023 izbral Ankaran

 13. OBČINA LENDAVA (23. 2. 2023): https://www.lendava.si/objava/728312
  Sodelavci Varuha tokrat v Lendavi obravnavali 9 primerov

 14. OBČINA RADOVLJICA (20.3.2023) https://www.radovljica.si/objava/732152
  Varuh človekovih pravic obiskal štiri gorenjske občine

 15. OBČINA ŽIROVNICA (20.3.2023) https://zirovnica.si/odprli-varuhov-koticek-v-prostorih-obcine-zirovnica/
  Varuh človekovih pravic obiskal štiri gorenjske občine

 16. OBČINA JESENICE (20.3.2023) https://www.jesenice.si/za-obcana/varuhov-koticek
  Varuh človekovih pravic obiskal štiri gorenjske občine

 17. OBČINA KRANJSKA GORA (20.3.2023) https://obcina.kranjska-gora.si/objava/725871
  Varuh človekovih pravic obiskal štiri gorenjske občine

 18. MESTNA OBČINA CELJE (21.3.2023) https://moc.celje.si/varuhov-koticek
  Varuh s sodelavci na poslovanju v Celju sprejel 17 ljudi