Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v Črni na Koroškem vesel optimizma in skupnostne skrbi

Varuh in županja Črne

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes posloval v Črni na Koroškem, kjer je zaznal velik optimizem, za katerega si želi, da bi tam vztrajal. Pričakoval je kakšno pobudo, vezano na posledice ujme, a teh ni bilo. Opozoril je na pasti umikanja servisa države v centre in s tem otežen dostop, kar se s slabšimi cestnimi povezavami še stopnjuje.

Varuh je opozoril, da država nekatere svoje urade in servis, ki je namenjen državljanom, umika v centre, s tem pa je dostop do njih otežen. "Nenazadnje tudi cestne povezave v Črno na Kroškem niso optimalne in država bi morala poskrbeti za to, da je ljudem servis države, kot sta finančna uprava ali vsaj krajevni urad, dostopen," je v izjavi po zaključku poslovanja v Črni podčrtal varuh. Država je servis in mora biti tam, kjer so ljudje, je dodal.

O aktualnih zadevah, povezanih s človekovimi pravicami prebivalcev Koroške, se je danes v Črni pogovarjal z županjo Občine Črna na Koroškem Romano Lesjak, ravnateljem OŠ Črna na Koroškem Mitjem Pranjičem, direktorico CUDV Črna na Koroškem Daljo Pečovnik in direktorjem Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem Stanislavom Pušnikom.

Kot je dejal po sestankih, iz sogovornikov veje zelo velik optimizem, poudaril pa je tudi skupnostno razmišljanje, strpnost in medsebojno sodelovanje, ki ga je zaznal ob obisku. "Niso opozarjali samo na svoje težave, ki so jih omenili malo, predvsem so predstavljali rešitve, kar je zelo pozitivno. Upam in si želim, da bi ta optimizem tudi ostal," je dejal Svetina.

Da je obravnaval samo eno pobudo občanke na današnjem poslovanju v Črni, vezana pa je bila na področje sociale, ne jemlje kot slab znak. Ocenjuje, da je to tudi rezultat tega, da se težave rešujejo in da so očitno občani zadovoljni z reševanjem težav.

Sicer pa pri varuhu človekovih pravic spremljajo tudi pobude prebivalcev z območij, ki so jih prizadele poplave, a teh skorajda ni. Morda je še prezgodaj in se ljudje še niso srečali s težavami, ki bi jim jih povzročala država, je ocenil Svetina. "Tako da očitno je tukaj država dobro funkcionirala. Je pa vedno treba imeti odprto to pot, da varuh lahko posreduje, če pride do težav," je dodal.

Županja Romana Lesjak pa je poudarila, da na splošno s strani države ne želi kakšnih birokratskih zapletov, predvsem ne pri sanaciji po lanski ujmi. Pričakuje, da se bodo obnovitvena dela opravljala strokovno, predvsem pa da bodo strokovno nadzorovana, saj si v Črni želijo, da se poleg obnove ta tudi razvija.

Vnovič je izrazila pričakovanje, da državna tehnična pisarna, ki ima svoje prostore tudi v Črni, deluje bolj operativno. Z željo, da bi glede njenega delovanja bili vsi bolj zadovoljni, pričakuje čimprejšnji sestanek s pristojnimi v zvezi s tem. Aktivnosti občine za izvedbo sanacije Črne so medtem v teku, med drugim se trenutno izvajata sanaciji cest v Topli in Bistri.

V prostorih črnjanske občine so danes odprli tudi varuhov kotiček, kjer se lahko občani seznanijo z delom varuha in v kakšnih primerih se lahko nanj obrnejo po pomoč.

Vir: STA

Natisni: