Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic obiskal štiri dolenjske občine, kjer je odprl Varuhove kotičke

Varuh človekovih pravic Peter Svetina v družbi župana Dolenjskih toplic

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sredo, 30. avgusta 2023, obiskal štiri dolenjske občine, kjer se je srečal z njihovimi župani in odprl Varuhove kotičke. Najprej se je srečal z županom Občine Dolenjske toplice, nato z županom Občine Straža, Mestne občine Novo mesto in z županom Šmarjeških toplic. Z vsemi se je pogovoril o izzivih in najbolj perečih težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Varuh jim je zagotovil, da bo v okviru svojih pristojnosti ukrepal pri pristojnih.

Varuh človekovih pravic vsako leto prejme več tisoč pisem in pritožb ljudi, v katerih ga posameznice in posamezniki prosijo za pomoč, ker menijo, da so jim kršene pravice. »Lani smo obravnavali skoraj šest tisoč zadev, kar je veliko več kot pred pandemijo. Obravnavane zadeve so se nanašale na kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, načela dobrega upravljanja in pravičnosti. Tovrstne pobude temeljito preučimo in ustrezno odreagiramo. Posebej smo pozorni na kršenje otrokovih pravic, pravic invalidov, starejših, tujcev in drugih skupin prebivalstva,« je na srečanjih z župani poudaril varuh Peter Svetina.

Varuh človekovih pravic je lani obravnaval 16 primerov kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti v občinah. »Že dlje časa mestne občine opozarjamo na problematiko izdajanja dovoljenj za začasno čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom. Obravnavali smo tudi pobudo glede plačevanja parkirnine v eni izmed slovenskih občin, kjer je bilo možno plačevanje le z aplikacijo. Takšno ravnanje pomeni diskriminacijo. Prizadevamo si tudi za ureditev prevoza otrok s posebnimi potrebami do kraja izobraževanja in nazaj, saj ugotavljamo, da občine v večini primerov le povrnejo stroške prevoza, namesto da bi prevoz organizirale tako, kot to določa zakon. Občine pa so dolžne zagotoviti tudi dostopnost grajenih objektov za gibalno in senzorno ovirane osebe, saj Zakon o izenačevanju možnosti invalidov kot skrajni rok za dostopnost objektov v javni rabi določa konec leta 2025,« je na srečanjih z župani poudaril varuh Svetina.

Po vsakem srečanju je varuh Svetina na občini v družbi županov odprl in predstavil Varuhov kotiček, opremljen s stojalom, na katerem bodo prebivalkam in prebivalcem na voljo koristne informacije o delu Varuha v obliki zloženk in brošur ter tudi obrazec za vložitev pobud. Poleg zgoraj omenjenih občin sta avgusta Varuhov kotiček dobili še dve dolenjski občini, in sicer Občina Mokronog – Trebelno in Občina Šentjernej. »Z Varuhovim kotičkom se bomo še lažje približali prebivalkam in prebivalcem v lokalnem okolju in jim pomagali, če se bodo znašli v stiski ali pa bodo imeli težave pri iskanju odgovorov oz. pojasnil različnih institucij ali organov. Informacije so dostopne ne le v digitalni temveč tudi v klasični obliki, saj se veliko ljudi v poplavi informacij na spletu ne znajde prav dobro,« je pojasnil Svetina.

Varuh človekovih pravic je že v 38 občinah odprl Varuhove kotičke. Vse občine, kjer že stojijo kotički, imajo na spletni strani vzpostavljeno tudi rubriko Varuhov kotiček, kjer so tudi v digitalni obliki dostopne vse informacije o Varuhu in še obrazec za pobudo. Prav tako občine v občinskem glasilu objavijo daljši članek o delu institucije Varuha človekovih pravic, da se lahko občanke in občani podrobno seznanijo, kdaj in kako se lahko obrnejo na Varuha, kdaj jim Varuh lahko pomaga in kdaj pri njihovi težavi ne more posredovati, saj ni v njegovi pristojnosti. Varuh človekovih pravic Peter Svetina želi do konca svojega mandata Varuhove kotičke postaviti v čim več slovenskih občin.

Natisni: