Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh si je za prvo poslovanje zunaj sedeža v letu 2023 izbral Ankaran

Varuh v pogovoru z begunkami iz Ukrajine na Debelem rtiču

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je prvo poslovanje zunaj sedeža v letu 2023 opravil v Ankaranu. Pogovoril se je z županom občine Gregorjem Strmčnikom, obiskal nastanitveni center na Debelem rtiču, kjer so nastanjeni begunci iz Ukrajine. V Kopru je obiskal izpostavo Finančne uprave Republike Slovenije, pobudniki pa so ga seznanili s problematiko luškega obremenjevanja okolja in s svojimi skrbmi glede varstva starejših v občini.

Varuh se je z vodstvom območne enote Finančne uprave RS pogovarjal predvsem o dvojezičnosti. Opozorjen je bil, da imajo različni organi različne prakse glede spoštovanja italijanščine kot drugega uradnega jezika na območju, zato bo ministrstvo za javno upravo pozval k uskladitvi.

Varuh se je z vodstvom Urada za oskrbo in integracijo migrantov pogovoril o razmerah, v katerih živijo begunci iz Ukrajine, o priložnostih in izzivih in tudi o občasno brezupni situaciji  spričo poteka vojne v Ukrajini. Zadovoljen je, ker so prebivalci občine večinoma ženske z otroki dobro sprejeli in ker so otroci ustrezno vključeni v izobraževalni sistem. Varuh pričakuje, da bodo begunci lahko ostali v nastanitvenem centru na Debelem rtiču oziroma da bo Urad za oskrbo in integracijo migrantov lahko še naprej uporabljal prostore ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki civilne iniciative, ki si prizadeva za zmanjšanje svetlobne in hrupne obremenitve kraja zaradi delovanja Luke Koper, so se na varuha obrnili, saj ocenjujejo, da se jim krši pravica do zdravega okolja. Varuh jim je obljubil, da bo njihovo pobudo, ko jo prejme, obravnaval in da bo s sodelavci poskrbel za to, da se kršitve, če bodo ugotovljene, odpravijo in da se ne ponavljajo. Župan Gregor Strmčnik je v izjav za javnost po srečanju izrazil željo, da bi se za reševanje problema zavezali s tripartitnim sporazumom med občino Ankaran, Luko Koper in državo, ki bi nastopila v dveh vlogah, in sicer kot večinska lastnica Luke Koper ter kot pripravljavka državnega prostorskega načrta za območje pristanišča.

Predstavniki Društva upokojencev Ankaran so varuha opozorili, da v Ankaranu ni doma za starejše. Varuh in župan sta se o tem pogovarjala in se strinjala, da mora lokalna skupnost poskrbeti za lokalno prebivalstvo in da je treba iti v smer deinstitucionalizacije.

V Ankaranu je odslej tudi varuhov kotiček, namenjen tistim, ki niso vešči sporazumevanja prek digitalnih medijev. Na papirju lahko dobijo obrazce za pobude varuhu in pojasnila o njegovi dejavnosti.

Natisni: