Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodelavci Varuha tokrat v Lendavi obravnavali 9 primerov

Namestnika varuha in župan dajejo izjavo za javnost

Institucija Varuha človekovih pravic je drugo poslovanje v letu 2023 opravila v Lendavi. Sodelavce Varuha je tokrat vodil namestnik varuha Ivan Šelih, saj je varuh Peter Svetina poslancem državnega zbora predstavljal posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo. Na pogovore se je prijavilo 9 ljudi, ki so ocenili, da pri uveljavljanju svojih pravic potrebujejo pomoč Varuha. Namestnika in sodelavci so se srečali tudi z županom občine Janezom Magyarom, ki jih je seznanil z načrti za razvoj občine in skrbjo za ranljive skupine tudi z nekaterimi inovativnimi prijemi. Namestnika sta ukrepe občine pozdravila.

Namestnika Ivan Šelih in Jože Ruparčič sta v izjavi za javnost orisala problematike, s katerimi so se ta dan ukvarjali. Namestnik Šelih je poudaril, da so vsi trije pobudniki, s katerimi se je do tistega trenutka pogovarjal, po pomoč institucije Varuha prišli z vsebinami, povezanimi s problematiko sožitja na narodno mešanem območju. Prvo vprašanje, ki ga pri Varuhu že obravnavamo kot pobudo, je bilo vprašanje ugotavljanja izkazovanja nivoja madžarskega jezika kot pogoja za zaposlitev v izobraževalnih ustanovah. »Do včeraj je bil glavni problem, da ni bilo pravilnika, po katerem se nivo znanja za zaposlitev ugotavlja. Včeraj je bil ta pravilnik objavljen, kar pa še ne razrešuje problematike, zato bo Varuh primer obravnaval še naprej,« je dejal namestnik Šelih.

S strokovno sodelavko sta sprejela tudi pobudnike, ki so opozorili na učne težave otrok v dvojezičnih šolah zaradi obveznosti iz naslova madžarskega jezika. Pobudnika predvsem čudi, da sta sistema obeh narodnih samoupravnih skupnosti na področju izobraževanja različna, saj se lahko na obali za šolanje v dvojezični šoli posameznik odloči, na območju Slovenije ob madžarski meji pa je šolanje v dvojezični šoli obvezno. Varuh bo po navedbah namestnika vprašanje vzel pod drobnogled v okviru pristojnosti.

Tretje vprašanje se je nanašala na možnost sodelovanja predstavnikov madžarske narodne skupnosti na volitvah v Sloveniji. Pobudnikov žena, predstavnica omenjene skupnosti, po njegovih besedah lahko sodeluje na občinski volitvah, ne more pa sodelovati na volitvah za predstavnike narodne skupnosti. Tudi to vprašanje bo Varuh obravnaval podrobneje, je zatrdil namestnik.

Namestnik dr. Ruparčič in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se srečala s socialno in okoljsko problematiko ter s problematiko s področja pravosodja. Mama samohranilka se je obrnila na Varuha za pomoč pri stanovanjskem vprašanju. Namestnik dr. Ruparčič je pohvalil hitro ukrepanje župana, ki je nemudoma pristopil k reševanju problema družine, bolne matere samohranilke in treh otrok, in zagotovil, da bo zanje poskrbljeno.

Pobudnika, ki se je na Varuha obrnil z vprašanjem določitve višine pokojnine, so usmerili na ustrezne pristojne ustanove, je povedal namestnik. »Priporočili smo mu tudi, da vsa svoja pisanja posreduje istočasno v vednost Varuhu, da lahko ta kot subsidiarni organ oceni, ali organi delujejo skladno z zakoni in načelom dobrega upravljanja,« je dodal namestnik.  

Namestnik pa je še opozoril, da se še vedno se premalo zavedamo, da mora biti pravica do življenja v zdravem okolju brez nepotrebnega hrupa in emisij eden od poglavitnih standardov življenja ljudi. Tudi zato bo Varuh obravnaval okoljsko vprašanje, ki je bilo ta dan zastavljeno.

Tretje problematika s področja pravosodja v tem trenutku Varuh še ne more obravnavati, saj potekajo sodni postopki, v katere ne sme posegati. Vključil se bo takoj, ko bodo zaključeni in bo skušal skladno s pooblastili pobudnici pomagati pri uveljavljanju njenih pravic, je zagotovil namestnik.

Namestnik Šelih in župan Lendave Magyar sta tudi v prostorih občine Lendava odprla varuhov kotiček, že 13 po vrsti. Kotiček je opremljeni s stojalom, na katerem so prebivalcem na voljo koristne informacije o delu institucije v obliki zloženk in brošur ter tudi obrazec za vložitev pobude. Informacije so dostopne v klasični tiskani obliki, saj se mnogi v poplavi informacij na spletu ne znajdejo dobro ali pa za to nimajo možnosti oz. niso vešči tovrstne komunikacije. Pripravljena je tudi zloženko o Varuhu v lahkem branju, ki je namenjena vsem, ki imajo zaradi svojih oviranosti težave v razumevanju zapletenih besedil. Varuh ni pozabil niti na vse tiste, ki so brskanja po spletu vešči in je v sodelovanju z občino Lendava tudi na občinskih spletnih straneh pripravil t. i. digitalni Varuhov kotiček, kjer so dostopne enake informacije kot v kotičkih, ki so postavljeni v posameznih občinah. O Varuhovem kotičku se občanke in občani lahko seznanijo tudi v občinskih glasilih.

 

 

Natisni:

Sorodne novice

- Enake možnosti
07.03.2023

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na obisk sprejel madžarskega veleposlanika Andorja Dávida....

Več