Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na delovnem obisku Pivke tudi o socialnih stiskah ljudi

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 23. avgusta opravil delovni obisk v Pivki. Srečal se je z županom Pivke Robertom Smrdeljem ter s predstavniki Rdečega križa in Karitasa ter obiskal vrtec. Seznanil se je z varovanjem pravic občanov, z županom pa je govoril tudi o delovanju občinske uprave. Župan je varuha seznanil z oskrbo vode in drugimi odprtimi projekti, ki so namenjeni izboljšanju kakovosti življenja v občini, med katerimi je tudi začetek gradnje doma za starejše.

Ravnateljica vrtca Alenka Tomšič je varuha seznanila s potrebami po dodatni razvojni pomoči otrokom s posebnimi potrebami, varuh pa je zaposlene spomnil, da v instituciji Varuha deluje poseben oddelek, ki je namenjen varovanju otrokovih pravic, prav tako pa tudi  inštitut zagovorništva otrok.

S težavami, ki jih vse bolj pestijo pri njihovem delu, sta varuha seznanili tudi predstavnici obeh največjih humanitarnih organizacij Rdečega križa in Karitasa. Težave imajo zlasti na področju zagotavljanja živil in dobrin socialno ogroženim, saj se nabor teh izdelkov iz leta v leto zmanjšuje. Na območju občin Postojna in Pivka po podatkih območne organizacije Rdečega križa trenutno beležijo okoli 400 uporabnikov pomoči.

Pivški župan Robert Smrdelj je dodal, da smo v času različnih kriz vsi hitro pozorni na socialne stiske, marsikdaj pa na to pozabimo v časih, ki so za večino ljudi lepši. Zato je po njegovem še posebej pomembno delo humanitarnih organizacij, ki tudi takrat pomagajo vsem pomoči potrebnim in se ljudje na njih najprej obrnejo.

Ob robu poslovanja je varuh Peter Svetina na občini odprl tudi Varuhov kotiček, ki je opremljen s stojalom, na katerem so prebivalcem na voljo koristne informacije o delu institucije v obliki zloženk in brošur ter tudi obrazec za vložitev pobude.

Natisni: