Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Soočimo se z diskriminacijo! - Krepitev nacionalne institucionalne strukture za boj proti diskriminaciji

Varuh človekovih pravic je skupaj z avstrijskim partnerjem Inštitutom za človekove pravice Ludwiga Boltzmann leta 2006 izvedel obsežen projekt Soočimo se z diskriminacijo!.

Projekt se je začel z javno predstavitvijo v Državnem zboru in oblikovanjem strokovne delovne skupine za področje diskriminacije v Uradu Varuha. Poleg tega je zajemal tudi intenzivno usposabljanje strokovnjakov oz. seminar Train the trainer. Usposabljanja se je udeležilo 19 ljudi, devet nas je bilo iz Urada Varuha, eden iz Urada za enake možnosti, preostali pa so bili izbrani iz različnih poklicnih sfer, in sicer policista (predavatelja na Policijski akademiji), univerzitetna profesorica, mlada raziskovalka, učiteljica in sodelavka Šole za ravnatelje, romska pomočnica, delovna inšpektorica ter strokovnjaka z Ministrstva za delo družino in socialne zadeve ter Ministrstva za notranje zadeve.

Odziv sodelujočih je bil izredno pozitiven. Večina udeležencev je izrazila pripravljenost in odločnost za uporabo pridobljenega znanja v svojem delovnem okolju, veliko pa jih je pripravljenih sodelovati tudi v nadaljevanju projekta.

V juniju smo uspešno zaključili tudi seminarja Evropski pristopi k diskriminaciji in Organi pregona brez diskriminacije.

V mesecu juliju pa je strokovna delovna skupina za področje diskriminacije bila na enotedenskem študijskem obisku Irske in Severne Irske. Obiskali smo institucije in organizacije, ki se tam ukvarjajo s problemom diskriminacije.

Jeseni smo v okviru projekta Soočimo se z diskriminacijo! organizirali še serijo seminarjev, ki so bili namenjeni posameznim ciljnim skupinam, s katerimi smo se skupaj lotili ožjih vprašanj s področja diskriminacije. Seminarju Organi pregona proti diskriminaciji, ki smo ga izvedli že junija, so sledili še seminarji Pravna sredstva in sankcije, Dostopnost dobrin, storitev in stanovanj, Vzgoja in izobraževanje proti diskriminaciji, Etika javne besede, Večplastna diskriminacija in politika enakosti spolov, Diskriminacija na podlagi vere, Diskriminacija na delovnem mestu, Etnična in rasna diskriminacija, Romi in diskriminacija, Diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti, Diskriminacija na podlagi starosti in invalidnosti. V okviru projekta se je v prej omenjenih 17 seminarjih in delavnicah izobraževalo preko 500 ljudi.

Projekt smo strnili z zaključno konferenco, 8. decembra 2006, na Pravni fakulteti in s slavnostnim sprejemom ob Dnevu človekovih pravic v Narodnem muzeju. Na zaključni konferenci so bile predstavljeni dosežki projekta in načrti za prihodnost, ki jih ima v sodelovanju z drugimi institucijami, novoustanovljeni antidiskriminacijski oddelek Varuha človekovih pravic.

V okviru projekta je izšla posebna številka biltena varuha Soočimo se z diskriminacijo. Ta vključuje tudi napotke za razpoznavanje diskriminacije in ukrepanje prizadetih v primerih diskriminacije z vsemi podatki o ključnih institucijah ter možnih pravnih poteh. Izdana bo tudi različica v angleškem jeziku.

 

Predstavitev projekta

Seznam seminarjev

Odzivi sodelujočih na seminarjih

Študijski obisk Irske in Severne Irske

Seznam in kratki življenjepisi gostujočih strokovnjakov

Natisni: