Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

PRAVNA SREDSTVA IN SANKCIJE

V septembru je Varuh izvedel tridnevni seminar Pravna sredstva in sankcije. Ta je bil namenjen predvsem inšpekcijskim službam, ki imajo posebno pomembno vlogo v prizadevanjih po odpravi diskriminacije.
 
V prvem delu smo se posvetili aktivnostim za prepoznavanje diskriminacije in soočanju s predsodki, stereotipi in drugimi oblikami ter mehanizmi diskriminacije. V drugem delu so udeleženci poglobili svoje razumevanje ključnih pojmov in definicij, ki izhajajo iz prava Evropskih skupnosti ter relevantnih direktiv Evropskega sveta. Tretji del pa smo namenili slovenski ureditvi, zlasti nekaterim odprtim vprašanjem, ki se nanašajo na prakso na tem področju. Gre za meje pristojnosti posameznih organov, potrebo po njihovi koordinaciji, (ne)uporabo načela deljenega dokaznega bremena v posameznih postopkih, pretehtali pa smo tudi pravni položaj žrtve diskriminacije in tistih, ki ji nudijo (pravno) pomoč.

Evalvacija ob koncu seminarja nam je potrdila, da so bili udeleženci zadovoljni z izvedbo seminarja, saj je njegov interaktivni pristop doprinesel k večji ozaveščenosti o razsežnosti diskriminacije. Pokazala se je tudi potreba po nadaljnjem izobraževanju na tem področju. Ob aktivnem reševanju konkretnih primerov diskriminacije so udeleženci izrazili potrebo po učinkovitejši zakonodaji, jasneje opredeljenih pristojnostih inšpekcij in povečani pristojnosti Zagovornice načela enakosti, kar bi doprineslo k učinkovitejšemu odpravljanju diskriminacije tudi v praksi, in ne zgolj na papirju.