Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Seznam sodelujočih strokovnjakov

Pri projektu sodelujejo visoko kvalificirani strokovnjaki iz več držav članic EU, ki so bili izbrani glede na specifične potrebe in želje projekta. Strokovnjaki prihajajo iz različnih evropskih ustanov za enakopravnost oziroma imajo strokovne izkušnje na področju nediskriminacije in človekovih pravic.

V nadaljevanju sledi kratek seznam teh strokovnjakov in njihovi podrobni življenjepisi.