Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DOSTOP DO DOBRIN, STORITEV IN STANOVANJ

Vsebinsko podoben, vendar prilagojen drugi ciljni skupini je bil seminar Dostop do dobrin, storitev in stanovanj. Med vabljenimi so bili zaposleni v Tržnem inšpektoratu RS, Inšpekciji za okolje in prostor in Uradu za varstvo potrošnikov, predstavniki slovenskih nevladnih potrošniških organizacij, združenje najemnikov stanovanj  ter predstavniki nekaterih interesnih združenj pri Gospodarski zbornici Slovenije, Poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije ter mediacijskem svetu pri Slovenskem zavarovalnem združenju in še nekateri večji stanovanjski skladi občin.

Udeleženci so bili zadovoljni s seminarjem, saj jim bo soočanje s predsodki in mehanizmi diskriminacije, ki so jim bili podvrženi na seminarju, pomagalo pri razpoznavanju diskriminacije v prihodnje. Ob tem so izrazili potrebo po nadaljnjem izobraževanju o načinih za odpravljanje diskriminatornih praks. Pogrešajo tudi večji posluh politike za področje diskriminacije.