Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ETNIČNA IN RASNA DISKRIMINACIJA

V okviru projekta smo pripravili tudi seminar o etnični in rasni diskriminaciji, na katerem smo predstavili zgodbe skupin ljudi, ki so pogosto namerno ali nenamerno spregledane, prezrte in pozabljene.

Na začetku seminarja smo se v družbi Dietra Schindlauerja iz nevladne organizacije za boj proti rasizmu v Avstriji ZARA »spotaknili« ob termin rasa, njegovo ideološko zlorabo ter pomen njegove vključenosti v mednarodnopravnih dokumentih. V nadaljevanju sta nam Petra Mikulan in Sekumady Conde iz društva Afriški center predstavila projekt Sankofa, ki na podlagi izbirnih vsebin v srednje šole uvaja kritično multikulturno pedagogiko. Martina Bofulin iz Inštituta za narodnostna vprašanja nas je seznanila z diskriminatornim medijskim diskurzom, ki nikakor ne prispeva k strpnejšemu odnosu večinskega prebivalstva do Kitajcev v Sloveniji. Miran Komac iz Inštituta za narodnostna vprašanja pa je predstavil svoj pogled na (ne)pripravljenost naše države na procese imigracije in oblikovanje tako imenovane integracijske politike konsenza.  Prepričan je, da bi se morala politika zavedati in poudarjati koristi, ki jih omogočijo imigracije in s tem večja kulturna raznolikost v družbi.

V nadaljevanju je Sonja Gole Ašanin iz Sektorja za integracijo beguncev in tujcev predstavila najbolj pereča področja, kjer se begunci srečujejo z diskriminacijo. Po njenih navedbah ti največ diskriminacije doživljajo pri iskanju nastanitve, v zdravstvu in pri zaposlovanju. Klemen Slabina iz Filozofske fakultete je predstavil jezikovne težave otrok priseljenskih družin. Ilija Dimitrijevski, predsednik Zveze zvez KD v Sloveniji, pa je predstavil delovanje Zveze kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti razpadle SFRJ v Sloveniji ter njihovo pobudo za pridobitev statusa narodnih manjšin.