Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE PROTI DISKRIMINACIJI

V septembru smo izvedli tudi seminar Vzgoja in izobraževanje proti diskriminaciji, katerega glavni namen je bil udeležence seznaniti z interaktivnimi metodami, ki omogočajo zavedanje in čutenje o tem, kaj je diskriminacija in kako učinkuje na vsakodnevno življenje posameznikov in skupin. Vsebina seminarja se je tako osredotočala na razumevanje diskriminacije, njenih oblik in mehanizmov. Podana je bila z interaktivnimi metodami, kot so tehnika nevihte možganov, miselni vzorci, delo v skupinah, metoda snežene kepe in podobno, kjer so ključno vlogo odigrali udeleženci sami. Takšno izobraževanje je udeležencem omogočilo spoznavanje metod (aktivnosti za osveščanje), ki se lahko uporabljajo za izvajanje podobnih izobraževanj o nediskriminaciji v različnih okoljih, se pravi tudi kot dodatek kurikularnih vsebin, ki se osredotočajo na diskriminacijo, socialno psihologijo predsodkov, različne oblike represije, kršenje človekovih pravic ipd.

Udeležence smo ob koncu seminarja povprašali, kako bi lahko prispevali k odpravi diskriminacije in kaj bi za to potrebovali. Ob tem so izrazili mnenje, da je nujno sprejeti preventivne ukrepe, izobraževati in ozaveščati širšo javnost o škodljivih posledicah diskriminacije, kar zahteva povezovanje med različnimi organizacijami in podporo množičnih medijev.