Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predsodni postopki - tožilstvo

Povzetek:

V skladu z načelom dobrega upravljanja je prav, da se organ za napake, za odpravo katerih ni predpisanih posebnih pravnih sredstev, prizadetemu vsaj...

Več
Povzetek:

Načelo dobrega upravljanja zahteva, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel odgovor tožilstva ne da bi to moral prositi in brez posredovanja Vaaruha.

Več
Povzetek:

Običajno se Varuh srečuje s primeri, ko o kazenski ovadbi še ni bilo odločeno, tokrat pa se je prvič srečal s primerom, ko je bilo o isti kazenski...

Več
Povzetek:

Poudnica je Varuha opozorila na neodzivnost državnega tožilstva je opozorila pobudnica. Na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad je julija 2012...

Več

Za pomoč Varuha je prosil pobudnik, ki ni bil deležen odziva Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Kot oče umrlega sina je v rokah želel imeti...

Varuh je obravnaval primer pobudnice, ki je kazensko ovadbo vložila 21. 5. 2014, državno tožilstvo pa po navedbah pobudnice  po skoraj letu dni k...

, ustvaril/-a VČP

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik posredoval sklep Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru z dne 3. 5. 2011, številka III Kt...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnika sta v letu 2004 policijo seznanila s sumom storitve kaznivega dejanja spolne zlorabe njune hčerke, ki je oseba z motnjo v duševnem razvoju....

, ustvaril/-a VČP

Okrožnemu državnemu tožilstvu smo v decembru 2009 poslali kopijo članka, objavljenega v Slovenskih novicah 11. decembra 2009, z naslovom »Do sreče ga...

, ustvaril/-a VČP

V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik izpostavil, da je na svoj naslov prejel sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je vseboval...