Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Do obtožnega predloga na podlagi predloga Varuha

Okrožnemu državnemu tožilstvu smo v decembru 2009 poslali kopijo članka, objavljenega v Slovenskih novicah 11. decembra 2009, z naslovom »Do sreče ga loči le očetov podpis«. Ker članek prikazuje fotografijo, ime, starost in druge podatke o mladoletniku, smo ocenili, da medij z objavo podatkov o mladoletniku nedopustno posega v njegovo zasebnost in krši njegove pravice, ki jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije in Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Takšnih posegov v zasebnost ni mogoče opravičevati s pravico javnosti do obveščenosti, saj ta pravica ne sme prevladati nad pravico otroka do zasebnosti.

Kazenski zakonik v drugem odstavku 287. člena določa, da se za kaznivo dejanje kaznuje (tudi) kdor objavi mladoletnikovo ime ali druge podatke, iz katerih je mogoče sklepati, za katerega mladoletnika gre. Zato smo s sklicevanjem na 145. člen Zakona o kazenskem postopku predlagali, da pristojni državni tožilec članek oceni s stališča morebitne storitve kaznivega dejanja kršitve tajnosti postopka po 287. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) ali katerem drugem členu Kazenskega zakonika.  

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je na tej podlagi sporočilo, da je policijo zaprosilo za obravnavo navedene zadeve, katere rezultat je bila kazenska ovadba zoper več oseb. Na podlagi te kazenske ovadbe pa je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani na Okrajno sodišče v Ljubljani 23. 3. 2011 vložilo obtožni predlog zoper novinarja, odgovornega urednika in časopisno in založniško družbo.

Postopek na tožilstvu je od prijave do vložitve obtožnega predloga trajal več kot 16 mesecev. Varuh se je za prijavo članka odločil, da bi preveril učinkovitost sodnega varstva otrokovih pravic. Zadevo bomo spremljali vse do pravnomočnosti sodnega postopka. 6.2-20/2009

Natisni: