Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

O isti kazenski ovadbi sta ločeno odločila dva državna tožilca

Običajno se Varuh srečuje s primeri, ko o kazenski ovadbi še ni bilo odločeno, tokrat pa se je prvič srečal s primerom, ko je bilo o isti kazenski ovadbi odločeno kar dvakrat.

Pobudnik je v pobudi sicer izražal predvsem svoje nezadovoljstvo z odločitvijo državnega tožilca, ki je njegovo ovadbo zavrgel, ob tem pa se je skliceval na sklep Okrožnega državnega tožilstva (ODT) v Celju, opr. št. Kt/2844/2014 KL/kl z dne 16.6.2014, in na sklep Zunanjega oddelka tega ODT v Velenju, opr. št. Kt/116/14 O/S z dne 30.9.2014). Varuh glede vsebinske odločitve o vloženi kazenski ovadbi seveda ni mogel posredovati, ker pa je na podlagi priloženih navedenih sklepov ugotovil, da je bilo o istem historičnem dogodku odločeno dvakrat, je pri ODT Celje opravil poizvedbo glede okoliščin obravnavanja predstavljenega primera.

ODT v Celju je potrdilo, da je državno tožilstvo res dvakrat odločilo o isti kazenski ovadbi, oziroma o "Izjavi za kazensko ovadbo zoper… ", ki sta jo pobudnik in njegova žena spisala dne 2.12.2013, in posledično tudi glede istega historičnega dogodka z dne 29.10.2010. To pa zato, ker sta ovaditelja kazensko ovadbo 4.12.2013 vložila na Zunanji oddelek v Velenju, nato pa sta 29.1.2013 pri ODT v Celju na zapisnik znova podala ustno ovadbo in ji priložila kopijo kazenske ovadbe, spisane 2.12.2013. Ob tem sta zamolčala, da sta to priloženo kazensko ovadbo že vložila na Zunanji oddelek v Velenju. ODT v Celju je v letu 2014 zaradi kadrovske problematike sicer reševalo tudi spise iz krajevne pristojnosti Zunanjega oddelka v Velenju. Ob obravnavanju te pobude je Varuh tako odkril pomanjkljivost (ki za pobudnika sicer ni imela posledic, razen te, da s končnim izidom navedenih sklepov ni bil zadovoljen), to je dejstvo, da je državno tožilstvo o istem historičnem dogodku odločilo dvakrat, obakrat vsebinsko enako. Dvojno odločanje o kazenski ovadbi pa bi seveda v drugačnih okoliščinah (predvsem v primeru, če bi en državni tožilec kazensko ovadbo zavrgel, drugi pa bi na njeni podlagi ter na podlagi nadalje zbranih dokazov in obvestil sprožil kazenski postopek) lahko povzročilo neslutene zaplete. Zato želi Varuh s tem primerom državna tožilstva opozoriti, da so dolžna storiti vse potrebno, da se podoben primer ne bo ponovil. 6.0-39/2015

Natisni: