Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kazenski postopki

Povzetek:

Obdolženec ima pravico pregledati in prepisati svoj kazenski spis. Dokler postopek teče, dovoljuje pregled in prepis spisov organ, pred katerim teče...

Več
Povzetek:

Varuh je štel pobudo za utemeljeno, saj je bil zaradi neaktivnosti sodišča prekršen deveti odstavek 38. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),...

Več

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je v prometni nesreči izgubila sina. Umrl je kot kolesar zaradi posledic poškodb, ki...Pobudnik, ki so mu policisti odvzeli prostost, kasneje pa je bil zoper njega odrejen pripor, je v pobudi med drugim izpostavil, da naj bi njegovo...

 

Pobudnica, za katero je bil v kazenski zadevi opr. št. II Kpr 35489/2015 Okrožnega sodišča v Maribor (sodišče) odrejen pripor, je Varuha seznanila,...

Pobudnica, zoper katero je tekel kazenski postopek pred Okrožnim sodiščem v Krškem (sodišče), je Varuha v oktobru 2014 seznanila, da so ji bila 10....

V primeru nepravilnosti v postopanju državnega organa, torej tudi sodišča, v razmerju do prizadetega posameznika je na mestu (vsaj) opravičilo. Prav...


Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je znašla v hudi stiski ob skorajšnjem (predčasnem) zaključku prestajanja kazni zapora obsojenca, ki ji je s...

V pobudi Varuhu je pobudnica opozarjala, da je bila v njeni zadevi, ki jo je Okrožno sodišče v Celju vodilo pod opr. št. I K 52493/2010, dne 6. 5....

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanil, da je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani (sodišče) o njegovem ugovoru zoper obtožnico...