Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči

Povzetek:

Pobudnica se je na Varuha obrnila s pobudo zaradi dolgotrajnosti reševanja tožbe, ki jo je vložila v individualnem delovnem sporu v letu 2013 na...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuha seznanil z dolgotrajnostjo reševanja socialne zadeve na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Ker je na sodišču dobil...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pooblaščenka prosilca za dodelitev brezplačne pravne pomoč (BPP) iz Republike Kosovo v postopku...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi neizpolnitve obveznosti, ki je za Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic (Varuh) zaprosil za ponovno posredovanje v socialnem sporu (opr. št. Ps 1600/2008) na delovnem in socialnem...