Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stanovanjske zadeve

Povzetek:

Pobudniku, ki biva v bivalni enoti Skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani in ima v najemu posteljo, je center za socialno delo zavrnil vlogo za...

Več


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval neodzivnost Zdravstvenega inšpektorata RS (v nadaljevanju: ZIRS), zato je Varuh na podlagi 6. in 28....

Več
Povzetek:

Čeprav je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) institucija, ki naj bi se ukvarjala z odpravo ali s preprečevanjem kršitev človekovih pravic s strani...

Več

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto prejme večje število pobud, iz katerih izhajajo najrazličnejše situacije, do katerih po...

Več

Pobudnica je Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) seznanila, da ima tri živahne otroke, njihovo obnašanje pa moti...

Več


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z njegovo deložacijo iz stanovanja. V zadevi je...

Več

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnili pobudnik, ki živi v občinskem neprofitnem najemnem stanovanju v...

Več

 

Stanovanjska inšpekcija (v nadaljevanju: SI) pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) ni sledila mnenju...

Več

Center za socialno delo Bežigrad (CSD) je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) v vednost posredoval pritožbo zoper odločbo Javnega stanovanjskega...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik in nas seznanil z odločbo Centra za socialno delo (CSD) s katero je bilo...

Več