Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

O kazenski ovadbi ni bilo odločeno več let


Na neodzivnost državnega tožilstva je opozorila pobudnica, ki je navajala, da je na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad vložila kazensko ovadbo že 13. 7. 2012. Ta jo je obvestila, da je na podlagi preiskave suma kaznivega dejanja, storjenega na njeno škodo, 29. 8. 2013 podala na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani (ODT) kazensko ovadbo. Pooblaščenec pobudnice (odvetnik) je z dopisom ODT z dne 12. 1. 2015 prosil za informacijo o stanju zadeve, vendar mu to na dopis ni odgovorilo.

Zaradi zatrjevane neodzivnosti državnega tožilstva je Varuh po prejemu pobude na ODT naslovil poizvedbo. Šele po urgiranju je ODT sporočilo, da je zadeva, o kateri smo poizvedovali, vodena pod opr. št. Kt/3380/2012. Na podlagi podatkov vpisnikov, naj bi se spis nahajal pri nosilki zadeve, vendar spis kljub intenzivnemu iskanju v fizični obliki ni bil najden, zato je bil (očitno šele po poizvedovanju in urgiranju Varuha) v celoti obnovljen. Nato je ODT ugotovilo, da je ta zadeva vsebinsko in pravno povezana s kazensko ovadbo iste ovaditeljice (pobudnice) z dne 17. 7. 2015, ki jo je ODT obravnavalo pod opr. št. Kt/14245/15, slednja pa je prav tako povezana tudi z dvema drugima zadevama. Ob tem je ODT pojasnilo, da je več odprtih tožilskih spisov posledica različnih vlog, poslanih s strani različnih policijskih enot, na vlogah pa niso bile navedene povezave oziroma zveze. ODT je sporočilo, da je spise združilo in se obravnavajo pod isto opravilno številko Kt/14245/15 ter hkrati zagotovilo, da bo vsebinska odločitev sprejeta v najkrajšem možnem času.

Posredovanje Varuha je bilo v predstavljenem primeru potrebno in uspešno. Kljub temu pa pobudnici to ni bilo posebej v uteho, saj je zaradi neodzivnosti državnega tožilstva že izgubila zaupanje vanj in posledično v delovanje pravne države. Tudi zato je skrbno vodenje vpisnikov, skrbno obravnavanje kazenskih ovadb in potrebna odzivnost na dopise vlagateljev, še posebej, če se ti čutijo kot žrtve kaznivega dejanja, posebnega pomena. 6.2-13/2015

Natisni: