Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve


Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala neenako obravnavo. Zaključila je srednješolsko izobraževanje na Evropski šoli v Bruslju. Prijavila...


Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica v zvezi z domnevnimi nezakonitostmi pri spreminjanju prostorskega akta...Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval problematiko priznanja posebne davčne olajšave za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, točneje...Pobudnik, mlajši moški, je v elektronskem pismu Varuhu človekovih pravic RS navajal, da se je zaradi družinskih okoliščin moral odseliti od doma. Bil...


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila pobudnica zaradi težav pri vpisu rojstva njene hčerke, rojene v Indoneziji, v matični register....

Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je pobudnik seznanil, da do predvidenih sprememb 29. člena Zakona o motornih...

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je v zvezi s sporno odločitvijo gradbene inšpekcije obrnila pobudnica, ki...


Predstavnica vrtca je Varuhu poslala pismo, v katerem je želela pridobiti mnenje v zvezi z morebitno spremembo oziroma dopolnitvijo Pravilnika o...


Varuh je obravnaval pobudo študentke, ki je bila v zaostanku s plačilom šolnine. Študentka je napisala, da se tega zaveda in da skuša pridobiti...


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval problematiko priznanja posebne davčne olajšave za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, točneje...