Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti pritožbenega postopka. Dne 28. 6. 2007 je vložila pritožbo zoper...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je z dopisom z dne 22. 1. 2007 obrnil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), v katerem je opozoril na vprašanje...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) zaradi izterjave preplačila nadomestila preživnine, ki jo je prejemala iz Javnega...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) sta se s pismom obrnila pobudnika, ki navajata težave prebivalcev naselja ob nakupovalnem centru, ki se...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik ni dobil lastninskega certifikata, do katerega je bil upravičen vsakdo, ki je bil 5. 12. 1992, na dan uveljavitve Zakona o lastninskem...