Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je 27. 9. 2008 pritožil zoper odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007. Zaradi neupošte­vanja olajšave za vzdrževano hčer je moral...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik prejema pokojnino, ki skupaj z varstvenim dodatkom znaša 387,82 EUR (znesek pokojnine je manjši od zajamčene minimalne plače – zato gre za...

, ustvaril/-a VČP

Pobudničin sin je invalid, paraplegik, s priznano 100-odstotno telesno okvaro. Zaposlen je s krajšim delovnim časom in prejema nadomestilo za...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS seznanil, da Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper (DURS) kljub...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je ob svoji hiši v neposredni bližini otroških igral našel sveže razsekano, domnevno zastrupljeno svinjsko taco, na kar je sklepal po...

, ustvaril/-a VČP

S predstavitvijo primera želimo opozoriti na posledice neustreznega in premalo skrbnega obravnavanja pristojnega organa, zaradi katerega bi pobudnik...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nam je sporočila, da se je obrnila na Tržni inšpektorat RS (TIRS) zaradi suma nepravilnega poslovanja določenega podjetja. Varuha človekovih...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila civilna pobuda za varstvo okolja Planinska vas, ki je želela doseči ustavitev dela asfaltne baze....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnil v zvezi z dolgoletno problematiko onesnaževanja Železarne Ravne in domnevno neizvršeno...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti pritožbenega postopka. Dne 28. 6. 2007 je vložila pritožbo zoper...