Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Upravne zadeve

, ustvaril/-a VČP

Letos spomladi se je Varuh seznanil s problemom več prejemnikov subvencij za samozaposlitev (samostojni podjetniki), ki so konec aprila prejeli...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS zaprosil za pomoč, ker se na  sodišču še ni začela zapuščinska obravnava, čeprav je pokojnik umrl že leta...

, ustvaril/-a VČP

V Varuhovem letnem poročilu za leto 2008 smo predstavili primer, ki se nanaša na dolgoletno problematiko onesnaževanja Železarne Ravne in domnevno...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primer civilne pobude za varstvo okolja Planinska vas, ki želi doseči ustavitev obratovanja asfaltne...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ker je menil, da gospodarska družba obratuje na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja, ki...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik se je pritoževal zaradi dolgotrajnosti inšpekcijskega postopka v zvezi z nezakonito sosedovo gradnjo, ki je delno posegala tudi na njegovo...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) s prošnjo, da pospeši inšpekcijski postopek, ki po njenem mnenju traja predolgo....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je želela pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo hleva za rejo malih živali. Vlogo za vodno dovoljenje je na Agencijo Republike...

, ustvaril/-a VČP

Vprašanja in pobude o tem, kaj pomeni, da se posebna olajšava za otroke ločenih staršev upošteva v sorazmerju z njihovim prispevkom, so bila pogosta....

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je leta 1999 naročila izdelavo pohištva po meri in mizarju plačala predplačilo. Naročilo ni bilo izvedeno. Obrnila se je na tržni...