Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pridobitev lastninskega certifikata in državljanstvo

Pobudnik ni dobil lastninskega certifikata, do katerega je bil upravičen vsakdo, ki je bil 5. 12. 1992, na dan uveljavitve Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, državljan Republike Slovenije. Menil je, da je upravna enota naredila napako, ker ga na ta datum v evidenci ni vodila kot državljana Republike Slovenije. Zaradi napake upravne enote je moral državljanstvo na novo urejati in ga leta 1993 tudi dobil.

Po proučitvi pobude je bilo na podlagi podatkov upravne enote razvidno, da so starši pobudnika ob njegovem rojstvu podpisali skupno izjavo, da je pobudnikovo republiško državljanstvo državljanstvo BiH. Ker pobudnik 5. 12. 1992 ni imel slovenskega državljanstva, tudi ni bil upravičen do lastninskega certifikata. V primeru pobudnika ni bilo kršitve državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil, ampak je pridobitev lastninskega certifikata sledila pobudnikovemu državljanskemu statusu, ki je bilo urejeno po volji pobudnikovih staršev. Po takratnih predpisih bi moralo biti to zavedeno tudi v matični knjigi v BiH. Pridobitev lastninskega certifikata in državljanstvo

Pobudnik ni dobil lastninskega certifikata, do katerega je bil upravičen vsakdo, ki je bil 5. 12. 1992, na dan uveljavitve Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, državljan Republike Slovenije. Menil je, da je upravna enota naredila napako, ker ga na ta datum v evidenci ni vodila kot državljana Republike Slovenije. Zaradi napake upravne enote je moral državljanstvo na novo urejati in ga leta 1993 tudi dobil.

Po proučitvi pobude je bilo na podlagi podatkov upravne enote razvidno, da so starši pobudnika ob njegovem rojstvu podpisali skupno izjavo, da je pobudnikovo republiško državljanstvo državljanstvo BiH. Ker pobudnik 5. 12. 1992 ni imel slovenskega državljanstva, tudi ni bil upravičen do lastninskega certifikata. V primeru pobudnika ni bilo kršitve državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil, ampak je pridobitev lastninskega certifikata sledila pobudnikovemu državljanskemu statusu, ki je bilo urejeno po volji pobudnikovih staršev. Po takratnih predpisih bi moralo biti to zavedeno tudi v matični knjigi v BiH. 0.4-76/2007

Natisni: