Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni pozivi k sodelovanju

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi 25. člena Splošnega akta o izvajanju zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva,...

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Varuh človekovih pravic RS v oktobru in novembru 2021 načrtuje novo usposabljanje kandidatov za zagovornike otrok z območja celotne Slovenije....

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu...

Na podlagi 4. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter...