Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Lista aktivnih zagovornikov

 1.     AHČIN Mojca        11.8 - 4 - 072
 2.     ANDREJKA Mateja       11.8 - 4 - 114   
 3.     BERTONCELJ Tinka       11.8 - 4 - 112   
 4.     BLAŽEKOVIČ Lidija         11.8 - 4 - 002
 5.     BOLČINA Lidija         11.8 - 4 - 003
 6.     BOŠNJAK Manuela        11.8 - 4 - 089
 7.     BRELIH HUMAR Jana        11.8 - 4 - 090
 8.     COTIČ Gregor        11.8 - 4 - 091
 9.     DEMŠAR Marija        11.8 - 4 - 092
 10.     DOLINAR Mojca        11.8 - 4 - 043
 11.     DOMAJNKO Martina         11.8 - 4 - 005
 12.     FELC Brina      11.8 - 4 - 105   
 13.     FERŠ KUKOLJ Karmen     11.8 - 4 - 006
 14.     FINGUŠT PESEK Mateja    11.8 - 4 - 093
 15.     FRELIH Katja        11.8 - 4 - 039
 16.     GLOBOČNIK Doris        11.8 - 4 - 062
 17.     GORENC KOŠIR Saša       11.8 - 4 - 110   
 18.     GUČEK Tita Marija         11.8 - 4 - 007
 19.     HAVLE Špela         11.8 - 4 - 008
 20.     HIŽMAN Radojka        11.8 - 4 - 094
 21.     JAMBREK LAMPRET Eva     11.8 - 4 - 063
 22.     KAŠTRUN Sandra   11.8 - 4 - 045
 23.     KERŠEVAN Simona        11.8 - 4 - 076
 24.     KERSNIK Mojca        11.8 - 4 - 065
 25.     KLUN Vida         11.8 - 4 - 014
 26.     KOŠAK Alenka         11.8 - 4 - 015
 27.     KOŠIR Mirjam        11.8 - 4 - 016
 28.     KRALJ Tina        11.8 - 4 - 067
 29.     KRAWCZYK Saša        11.8 - 4 - 095
 30.     KREVL Eva            11.8 - 4 - 096
 31.     LAPUH Katarina        11.8 - 4 - 038
 32.     MAJCEN Natalija     11.8 -4 -069
 33.     MARVIN Tatjana        11.8 - 4 - 020  
 34.     MATIJEVIĆ VENTIN Nataša        11.8 - 4 - 097
 35.     MIKEC Simona       11.8 - 4 - 113   
 36.     NOLIMAL Ivan        11.8 - 4 - 078
 37.     NUŠEVIĆ Sandra      11.8-4-079
 38.     OLIP Maja              11.8 - 4 - 080
 39.     OSTERC Irena        11.8 - 4 - 023
 40.     PAVLENČ Ina         11.8-4-081
 41.     PODGORŠEK Melita        11.8 - 4 - 098
 42.     POTOČAR Tanja       11.8 - 4 - 108  
 43.     POVŠIČ Tanja        11.8 - 4 - 041
 44.     PREZELJ MANFREDA Meta      11.8 - 4 - 104
 45.     PUŠNAR Manca      11.8 - 4 - 56
 46.     RAMŠAK Fides        11.8 - 4 - 030
 47.     RASHID Zlatka        11.8 - 4 - 026
 48.     SAKSIDA Sonja        11.8 - 4 - 100
 49.     ŠAVLI Matejka        11.8 - 4 - 102
 50.     SEMIČ Katarina        11.8 - 4 - 083
 51.     ŠILC Marjeta       11.8 - 4 - 111   
 52.     SITAR Staša        11.8 - 4 - 032
 53.     SKORNŠEK Zala      11.8 - 4 - 106   
 54.     STANIČ Branka        11.8 - 4 - 055
 55.     ŠTEFANEC Jasmina        11.8 - 4 - 048
 56.     STRITIH Božena       11.8 - 4 - 107   
 57.     SUHOVRŠNIK Alojzija    11.8 - 4 - 101
 58.     ŠUMAK Nataša        11.8 - 4 - 034
 59.     TULJAK Barbara        11.8 - 4 - 084
 60.     URANIČ Tina        11.8 - 4 - 085
 61.     VALIČ Barbara        11.8 - 4 - 086
 62.     VINDER Mojca        11.8 - 4 - 087
 63.     VOMBEK Suzana        11.8 - 4 - 088
 64.     VUČAJNK Božena        11.8 - 4 - 058
 65.     ZIDAR Nataša        11.8 - 4 - 103
 66.     ŽUMBAR Ajda       11.8 -4- 109