Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Lista aktivnih zagovornikov

 1. BLAŽEKOVIČ Lidija         11.8 - 4 - 002
 2. BOLČINA Lidija         11.8 - 4 - 003
 3. ČERNE Boža         11.8 - 4 - 004
 4. DOMAJNKO Martina         11.8 - 4 - 005
 5. FERŠ KUKOLJ Karmen     11.8 - 4 - 006
 6. GUČEK Tita Marija         11.8 - 4 - 007
 7. HAVLE Špela         11.8 - 4 - 008
 8. KLUN Vida         11.8 - 4 - 014
 9. KOŠAK Alenka         11.8 - 4 - 015
 10. KOŠIR Mirjam        11.8 - 4 - 016
 11. MARVIN Tatjana        11.8 - 4 - 020  
 12. OSTERC Irena        11.8 - 4 - 023
 13. RASHID Zlatka        11.8 - 4 - 026
 14. REGOVC Vilma        11.8 - 4 - 027
 15. RAMŠAK Fides        11.8 - 4 - 030
 16. SITAR Staša        11.8 - 4 - 032
 17. ŠUMAK Nataša        11.8 - 4 - 034
 18. ZAVIRŠEK Nevenka        11.8 - 4 - 037
 19. LAPUH Katarina        11.8 - 4 - 038
 20. FRELIH Katja        11.8 - 4 - 039
 21. POVŠIČ Tanja        11.8 - 4 - 0412
 22. DOLINAR Mojca        11.8 - 4 - 043
 23. ŠTEFANEC Jasmina        11.8 - 4 - 048
 24. STANIČ Branka        11.8 - 4 - 055
 25. PUŠNAR Manca        11.8 - 4 - 05626. 
 26. VUČAJNK Božena        11.8 - 4 - 058
 27. GLOBOČNIK Doris        11.8 - 4 - 062
 28. JAMBREK Eva        11.8 - 4 - 063
 29. KERSNIK Mojca        11.8 - 4 - 065
 30. KRALJ Tina        11.8 - 4 - 067
 31. MALENŠEK Primož        11.8 - 4 - 070
 32. AHČIN Mojca        11.8 - 4 - 072
 33. BORŠTNAR Taja        11.8 - 4 - 073
 34. FIDLER Gabrijela        11.8 - 4 - 074
 35. KERŠEVAN Simona        11.8 - 4 - 076
 36. SANDRA KAŠTRUN   11.8 - 4 - 045
 37. NOLIMAL Ivan        11.8 - 4 - 078
 38. NUŠEVIĆ Sandra        11.8 - 4 - 079
 39. OLIP Maja              11.8 - 4 - 080
 40. NATALIJA MAJCEN     11.8 -4 -069
 41. SEMIČ Katarina        11.8 - 4 - 083
 42. TULJAK Barbara        11.8 - 4 - 084
 43. URANIČ Tina        11.8 - 4 - 085
 44. VALIČ Barbara        11.8 - 4 - 086
 45. VINDER Mojca        11.8 - 4 - 087
 46. VOMBEK Suzana        11.8 - 4 - 088
 47. BOŠNJAK Manuela        11.8 - 4 - 089
 48. BRELIH Jana        11.8 - 4 - 090
 49. COTIČ Gregor        11.8 - 4 - 091
 50. DEMŠAR Marija        11.8 - 4 - 092
 51. FINGUŠT PESEK Mateja    11.8 - 4 - 093
 52. HIŽMAN Radojka        11.8 - 4 - 094
 53. KRAWCZYK Saša        11.8 - 4 - 095
 54. KREVL Eva            11.8 - 4 - 096
 55. MATIJEVIĆ Nataša        11.8 - 4 - 097
 56. PODGORŠEK Melita        11.8 - 4 - 098
 57. POŽUN Helena        11.8 - 4 - 099
 58. SAKSIDA Sonja        11.8 - 4 - 100
 59. SUHOVRŠNIK Alojzija    11.8 - 4 - 101
 60. ŠAVLI Matejka        11.8 - 4 - 102
 61. ZIDAR Nataša        11.8 - 4 - 103