Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mreža DPM-jev JV Evrope

Povezava do mreže Državnih preventivnih mehanizmov JV Evrope (SEE NPM)


VZPOSTAVITEV REGIONALNE NACIONALNE MREŽE PREVENTIVNIH MEHANIZMOV ZA JUGOVZHODNO EVROPO

Nacionalni preventivni mehanizmi (NPM) t. i. Jugovzhodne Evrope (SEE) so 26. marca 2013 v Beogradu ustanovili mrežo z namenom večjega sodelovanja, izmenjave izkušenj in drugih skupnih aktivnosti za doseganje najučinkovitejšega izpolnjevanja mandata NPM, določenega v Izbirnem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju (OPCAT) v regiji.

Ob tej priložnosti so predstavniki NPM Albanije, Hrvaške, Makedonije, Črne gore, Slovenije in Srbije (ob prisotnosti in soglasju tudi enega od varuhov človekovih pravic iz Bosne in Hercegovine) sprejeli Deklaracijo o sodelovanju, za predsednika za obdobje enega leta izvolili Ivana Šeliha, namestnika varuha človekovih pravic iz Slovenije in opredelil začetne cilje.

Na srečanju so sodelovali tudi predstavniki Sveta Evrope (SE), Pododbora za preprečevanje mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja Odbora proti mučenju (SPT), Združenja za preprečevanje mučenja (APT), Evropska komisija, Evropski odbor za preprečevanje mučenja (CPT), Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR), Pokrajinski varuh človekovih pravic AP Vojvodine, različne nevladne organizacije in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki je skupaj z Varuhom človekovih pravic Republike Srbije soorganizirala srečanje.

Mreža je oblikovala tudi delovni skupini za pravno oziroma zdravstveno področje. Spodbudne začeteke pa je nadgradila v sodelovanju s Svetom Evrope. Ta je predlagal (1) financiranje srečanja mreže v okviru skupnega regionalnega projekta Sveta Evrope in Evropske unije za varstvo pravic manjšin v jugovzhodni Evropi o vprašanju morebitne etnične diskriminacije v krajih kršenja svobode, (2) financiranje srečanja mreže o pogojih pridržanja nezakonitih migrantov v regiji in (3) povabiti posamezne člane mrež k sodelovanju pri delu Sveta Evrope v Ruski federaciji, kjer se je v okviru t. i. projekta javnih nadzornih odborov (PMC) okoli 750 izbranim ruskim državljanom in članom nevladnih organizacij pomagalo izvajati preventivno spremljanje krajev odvzema prostosti preko ozemlja te velike države.

Oktobra 2013 je avstrijski Volksanwaltschaft vložil prijavo za sodelovanje v mreži SEE NPM, o čemer so člani razpravljali na prvem sestanku medicinske skupine mreže SEE NPM, ki je potekalo v Beogradu 24. in 25. oktobra 2013, in soglasno (tudi ob upoštevanju 5. člena Izjave o sodelovanju) je bil dosežen sprejem avstrijskega DPM v mrežo.

Od 26. do 27. maja je potekalo še eno srečanje mreže, tokrat v Ljubljani v Sloveniji. Sodelovali so predstavniki iz Makedonije, Črne gore, Hrvaške, Slovenije, Avstrije, Srbije in (takrat še nečlanice) Bolgarije ter Madžarske. Tema razprav se je večinoma vrtela okoli letnih poročil NPM. Prav tako je bila sprejeta tudi soglasna odločitev o sprejemu bolgarskega NPM v mrežo.

_____________________________________________________________________

  •  Austria: SEE NPM Network - CHAIR 2016 (link

  • SEE NPM Network - CONTACT PERSONS:

 

  • ANNUAL REPORTS of NPMs in the SEE NPM Network: 

          - Albania: 2012, 2013 

          - Austria: 2012, 2013

          - Croatia: 2012 [EN, HR], 2013 [EN]

          - Macedonia: 2012, 2013

          - Montenegro: 2013 [EN] [MNE]

          - Slovenia: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015: EN / SLO

 

              - bilten ZAJEDNO PROTIV TORTURE (Serbian)