Varuh ДЌlovekovih pravic

At the closing conference in Vienna on the rights of suspects and accused persons in criminal proceedings

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Andreja Srebotnik sta se 24. 10. 2019 na Dunaju, v Hiši Evropske Unije, udeležila zaključne konference v okviru EU projekta »Strengthening the rights of persons suspected or acused in criminal proceedings – the role of National Human Rights Institutions«.

V okviru projekta so njegovi partnerji - Inštitut Ludwig Boltzmann za človekove pravice iz Avstrije, madžarski Helsinški odbor, Helsinška fundacija za človekove pravice na Poljskem in Mirovni inštitut iz Slovenije - opravili podrobno raziskavo o sedanji in mogoči vlogi nacionalnih institucij pri promociji in varovanju pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih s posebnim poudarkom na uporabi relevantnih instrumentov EU.

Na konferenci so projektni parterji predstavili rezultate raziskave, posvetovanja in pogovore s ključnimi mednarodnimi strokovnjaki s tega področja ter nacionalnimi institucijami za človekove pravice. Med drugim so izmenjali tudi izkušanje o promociji in varovanju pravic osumljenih in obdolženih v kazenskih postopkih tako pri obravnavi posamičnih pritožb kot tudi ob monitoringu prostorov kraja odvzema prostosti. V tem okviru je namestnik Šelih predstavil obiskovanje policijskih postaj v vlogi državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji ter ugotovitve in priporočila za izboljšanje stanje na tem področju.

Projekt se bo sicer letos zaključil s praktičnim vodnikom, ki bo v pomoč nacionalnim institucijam na omenjenem področju delovanja. Te imajo namreč pomembno vlogo pri krepitvi pravic osumljencev in obdolžencev ter preprečevanju mučenja in drugega slabega ravnanja.

Print: