Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na zaključni konferenci na Dunaju o pravicah osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Andreja Srebotnik sta se 24. 10. 2019 na Dunaju, v Hiši Evropske Unije, udeležila zaključne konference v okviru EU projekta »Strengthening the rights of persons suspected or acused in criminal proceedings – the role of National Human Rights Institutions«.

V okviru projekta so njegovi partnerji - Inštitut Ludwig Boltzmann za človekove pravice iz Avstrije, madžarski Helsinški odbor, Helsinška fundacija za človekove pravice na Poljskem in Mirovni inštitut iz Slovenije - opravili podrobno raziskavo o sedanji in mogoči vlogi nacionalnih institucij pri promociji in varovanju pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih s posebnim poudarkom na uporabi relevantnih instrumentov EU.

Na konferenci so projektni parterji predstavili rezultate raziskave, posvetovanja in pogovore s ključnimi mednarodnimi strokovnjaki s tega področja ter nacionalnimi institucijami za človekove pravice. Med drugim so izmenjali tudi izkušanje o promociji in varovanju pravic osumljenih in obdolženih v kazenskih postopkih tako pri obravnavi posamičnih pritožb kot tudi ob monitoringu prostorov kraja odvzema prostosti. V tem okviru je namestnik Šelih predstavil obiskovanje policijskih postaj v vlogi državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji ter ugotovitve in priporočila za izboljšanje stanje na tem področju.

Projekt se bo sicer letos zaključil s praktičnim vodnikom, ki bo v pomoč nacionalnim institucijam na omenjenem področju delovanja. Te imajo namreč pomembno vlogo pri krepitvi pravic osumljencev in obdolžencev ter preprečevanju mučenja in drugega slabega ravnanja.

Natisni: