Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravni temelji

Varuh človekovih pravic je 11. 9. 2020 v Bohinjski Bistrici pripravil redni letni dvodnevni posvet, ki je bil letos zaradi razmer s koronavirusom namenjen samo zagovornikom otrok in regijskim koordinatorjem, ne pa tudi supervizorjem in članom Strokovnega sveta. Na posvetu so priznane strokovnjakinje in strokovnjak občinstvo seznanile z načini komunikacije z otroki s posebnimi potrebami.Ti so temelj za zaupen odnos, ki omogoča izražanje potreb in želja, ki so lahko potem upoštevane v različnih postopkih.

Več o posvetu lahko preberete tukaj: Kako biti zagovornik otroku s posebnimi potrebami?

Posveta se je udeležilo vseh 50 prijavljenih. Za vse tiste, ki se posveta zaradi razmer niso mogli udeležiti, smo predavanja predavanja Maše Gril, dr. Jane Kodrič in dr. Branke Jurišič posneli in jih uredili v obliki šestih posnetkov, ki so zagovornikom, regijskim koordinatorjem, pa tudi supervizorjem in članom Strokovnega sveta na ogled na voljo z geslom, ki ga bodo prejeli na svoje elektronske naslove.

* * *

Ob ravnanju s posnetki predavanj morajo tisti, ki jih bodo do njih lahko dostopali z geslom, upoštevati, da so posnetki avtorsko delo in tako zaščiteni na podlagi predpisov, ki urejajo avtorske in sorodne pravice.

Varuh človekovih pravic je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na pričujočih posnetkih predavanj, zato je prepovedano vsakršno reproduciranje, distribuiranje, javno izvajanje, javno prenašanje, javno prikazovanje, dajanje posnetkov predavanj na voljo javnosti in kakršna koli predelava posnetkov predavanj brez predhodnega dovoljenja imetnika materialnih avtorskih pravic.

* * *