Varuh ДЌlovekovih pravic

Foreigners and asylum seekers

Summary:

Varuh je obravnaval pobudo tujca, ki je zaradi starosti in zdravstvenih razlogov potreboval nastanitev v socialnovarstvenem zavodu (domu za starejše)....

Read more