Varuh ДЌlovekovih pravic

Civil proceedings and legal relationship

Summary:

Redno izvajanje sodne oblasti je ob izrednih dogodkih (kot so naravne in druge hujše nesreče, večje epidemije ali podobni večji izredni dogodki) lahko...

Read more