Varuh človekovih pravic

Initiatives and broader issues

Summary:

The Human Rights Ombudsman believes that individuals must be enabled to take the matura exams with adjustments according to their disabilities,...

Read more
Summary:

According to the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia, the principle of good governance from Article 3 of the Human Rights Ombudsman Act...

Read more
Summary:

Varuh je bil opozorjen, da naj bi v letu 2023 iz programa financiranja izpadlo letovanja šolarjev v zdravstvenih kolonijah, udeležbe v organiziranih...

Read more
Summary:

A complainant who accused several bodies of violating human rights and fundamental freedoms in the case of entrusting the care and education of...

Read more
Summary:

The complainant, who lives in a residential unit of the Community for Young People on Gerbičeva street in Ljubljana and rents a bed, was refused an...

Read more
Summary:

If some students do not take all the components of the lunch or leave the food, this cannot be a justifiable reason for reducing the amount of meals....

Read more
Summary:

In 2021, the Ombudsman contacted the Public Scholarship, Development, Disability and Child Support Fund of the Republic of Slovenia (the Fund) in the...

Read more
Summary:

Štipendist, ki kot izjemni dosežek za priznanje pravice do Zoisove štipendije uveljavlja objavo znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega...

Read more
Summary:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije lahko izjemoma učinkovito pomaga tudi posameznikom, pri katerih sicer ni prišlo do posegov v njihove...

Read more
Summary:

Pobudniki so opozorili na težave pri dostopu do zobozdravstvenih storitev pod splošno anestezijo za osebe s posebnimi potrebami. Te osebe, predvsem...

Read more