Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Institucionalno varstvo

Pobudnica je bila direktorica Doma starejših občanov (DSO) v obdobju od leta 2010 do leta 2015. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) z julija...

V letnem poročilu za leto 2014 smo kritizirali Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) v delu, ki določa upravičence do pravice do izredne...


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki se je pritoževal, da mu je dom starejših občanov zaračunal še 17 dni bivanja po tem, ko je podal vlogo za odpust...

Na Varuha se je obrnila pobudnica, sorodnica osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo in pod skrbništvom centra za socialno delo, nameščene v posebnem...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil stanovalec (v nadaljevanju: pobudnik) Doma starejših občanov (v nadaljevanju: DSO), ki je bil zaradi spora s sostanovalcem...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je bil seznanjen s problemom omejevanja gibanja in stikov oskrbovanca v domu za...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je najprej obrnilo nekaj stanovalcev Zavoda Prizma Ponikve (zavod), ki so navajali, da v zavodu nimajo...

, ustvaril/-a VČP

V okviru rednih obiskov domov za ostarele je Varuh obiskal Dom počitka Metlika (dom). Ogledali smo si razmere, v katerih živijo stanovalci in delajo...

, ustvaril/-a VČP

V okviru rednih obiskov domov za starejše smo obiskali Dom upokojencev Grosuplje – enoto Loški Potok (dom). Ob ogledu doma smo opravili pogovore z...

, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, stanovalka zasebnega doma za starejše s koncesijo (dom) in prosila za pomoč pri...