Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Spremljanje in beleženje bolnišničnih okužb v domovih za starejše je nujno

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Varuh je DSO-ju in zdravstvenemu domu priporočil, da redno spremljata in beležita zdravstveno stanje stanovalcev, saj je od rezultata izvidov v primeru bolnišničnih okužb lahko odvisno tudi socialno življenje stanovalcev, ki so v primeru pozitivnega izvida lahko podvrženi izolacijskim ukrepom. Morebitni ukrepi so lahko povezani tudi z višjimi stroški, ki jih nosi stanovalec, zato morajo biti ustrezno utemeljeni z zapisi in podatki iz zdravstvene dokumentacije.

Domovi za starejše in zdravstveni domovi morajo redno spremljati in beležiti zdravstveno stanje stanovalcev, saj je od rezultata izvidov v primeru bolnišničnih okužb odvisno tudi socialno življenje stanovalcev, ki so v primeru pozitivnega izvida lahko podvrženi izolacijskim ukrepom in višjemu plačilu stroškov oskrbe.

Na Varuh se je obrnil stanovalec DSO, ki je zaradi kolonizacije z bakterijo MRSA izoliran, ne sme se sprehajati med stanovalci, zaradi izolacije pa doplačuje tudi dodatno oskrbo. Posredoval nam je izvid zdravstvenega doma iz katerega izhaja, da so brisi MRSA negativni, vendar pa naj bi kljub temu ostal v izolaciji, ki jo še vedno plačuje.

Varuh se je v obravnavani zadevi najprej obrnil na DSO, ki nam je pojasnil, da je so odsotnost okužbe ugotovili po prihodu pobudnika iz bolnišnice, kjer je bil začasno hospitaliziran, naknadno so prisotnost MRSA ugotavljali še dvakrat, brisi so bili negativni, zato ni bilo več razloga za izolacijo.  

Od DSO smo zahtevali še dopolnitev odgovora. Zanimalo nas je, koliko časa so pred in po hospitalizaciji za pobudnika veljali poostreni ukrepi izolacije, kolikokrat so bile v času pred hospitalizacijo pobudniku odvzete presejalne kužnine in kakšen je bil njihov rezultat in kakšne ukrepe kontaktne izolacije je DSO uporabljal. DSO smo pozvali, da  nam posreduje tudi podatek o tem, ali je bila pobudniku oskrbnina znižana.

DSO nam je posredoval podatke o znižanju oskrbnine, vendar pa nam ni uspel pojasniti časovnice obravnave pobudnika. Iz odgovora DSO je namreč izhajalo, da pooblaščeni domski zdravnik pobudnika več let ni obravnaval, zanj pa so ves ta čas veljali poostreni izolacijski ukrepi, s tem pa je bilo omejeno njegovo gibanje in druženje z ostalimi stanovalci doma za starejše. Pri tem nikakor ne gre spregledati, da je v tem obdobju pobudnik plačeval tudi višje stroške oskrbe.

Varuh se je za razjasnitev zdravstvene obravnave pobudnika obrnil tudi na zdravstveni dom, kjer ima osebnega zdravnika. Tudi zdravstveni dom nam kljub več poizvedbam ni uspel pojasniti časovnice obravnave pobudnika, zato se je Varuh obrnil še na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

NLZOH nam je pojasnil kdaj in kolikokrat je bilo pri pobudniku preverjano stanje kolonizacije z MRSA. Iz odgovora je bilo razvidno, da je bil pobudnik redno obravnavan in njegova okužba spremljana v okviru zdravstvenega sistema.

Kot zaskrbljujoče smo šteli dejstvo, da tako DSO kot tudi zdravstveni dom Varuhu nista uspela pojasniti časovnice obravnave pobudnika, kar omogoča zaključek, da ne ena, ne druga institucija z zdravstvenim stanjem pobudnika nista bili v celoti seznanjeni, oziroma njegovega zdravstvenega stanja nista redno spremljali. Varuh je zato ugotovil, da sta DSO in zdravstveni dom kršila načela dobrega upravljanja in obema institucijama priporočil, da redno spremljata in beležita zdravstveno stanje stanovalcev, saj je od rezultata izvidov v primeru bolnišničnih okužb lahko odvisno tudi socialno življenje stanovalcev, ki so v primeru pozitivnega izvida lahko podvrženi izolacijskim ukrepom. Ob tem ne gre zanemariti tudi dejstva, da so morebitni izolacijski ukrepi povezani tudi z višjimi stroški, ki jih nosi stanovalec, zato morajo biti tovrstni ukrepi ustrezno utemeljeni z zapisi in podatki iz zdravstvene dokumentacije. 9.7-64/2018

Natisni: