Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zdravstveno varstvo

Povzetek:

Varuh človekovih pravic je prejel več pobud, ki so se nanašale na dolgotrajnost obravnave vlog za priznanje odškodnine za škodo zaradi cepljenja proti...

Več
Povzetek:

Na Varuha se je obrnil eden izmed centrov za socialno delo z opozorilom, da otroci in mladostniki nimajo ustreznega dostopa do psihosocialne in...

Več
Povzetek:

Na podlagi vprašalnika, ki ga je poslal vsem zdravstvenim domovom, je Varuh ugotovil nesprejemljive razlike v odzivnosti med ambulantami splošne in...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuha seznanil s prenehanjem veljavnosti napotnice dan pred določenim kontrolnim pregledom. Varuh je ugotovil, da je razlog v težavah pri...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil eden izmed centrov za socialno delo z opozorilom, da otroci in mladostniki nimajo...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuhu podrobno izrazil nestrinjanje z zdravljenjem svoje matere na Oddelku za nevrološke bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru...

Več
Povzetek:

Pobudnica, katere hčerka je bila naročena na pregled pri ortodontki, je nekaj mesecev pred pregledom na zVEM-u naključno odkrila, da je bila hčerkina...

Več
Povzetek:

Varuh je bil opozorjen, da naj bi v letu 2023 iz programa financiranja izpadlo letovanja šolarjev v zdravstvenih kolonijah, udeležbe v organiziranih...

Več
Povzetek:

Varuha so pobudniki, predstavniki oseb s Prader-Willijevim sindromom (PWS) seznanili s težavami teh oseb pri vključevanju v programe, v katerih bi...

Več
Povzetek:

Pobudnica se je pritoževala, da njena mati, stara 77 let, ne zmore uporabljati informacijskega sistema IRIS, ki naj bi se uvajal v Zdravstvenem domu...

Več