Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

MDDSZ nepregledno imenovalo direktorja Doma starejših občanov

Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Izrazili smo pričakovanje, da bo MDDSZ kot ustanovitelj zavoda poskrbelo za strokovno vodenje izbirnega postopka.

Pobudnica je bila direktorica Doma starejših občanov (DSO) v obdobju od leta 2010 do leta 2015. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) z julija 2016 je navajala, da je DSO že skoraj leto in pol brez direktorja s polnimi pooblastili. Od takrat do danes so bili objavljeni trije razpisi za direktorja ter izvedeno eno glasovanje za vršilca dolžnosti. Med več prijavljenimi in ob različnih sestavah sveta zavoda je bila pobudnica vedno izbrana kot najprimernejša kandidatka. Nazadnje se je to zgodilo 11. 3. 2016, od takrat svet zavoda čaka na mnenje Občine in soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Glede na omenjeno smo opravili poizvedbo pri MDDSZ. Navedli smo, da bi MDDSZ moralo poskrbeti za to, da bi bilo vodenje zavodov, katerih ustanovitelj je, odgovorno in strokovno. Dolgotrajno brezvladje gotovo vpliva na delovanje celotnega doma ter tudi nenazadnje na kvaliteto bivanja stanovalcev. Zato bi tudi postopki imenovanja direktorjev morali biti vodeni hitro, pregledno ter politično neobremenjeno. Na podlagi navedenega menimo, da bi MDDSZ moralo poskrbeti, da bi DSO čim prej dobil direktorja s polnimi pooblastili.

Odgovor smo prejeli šele po urgenci. Z vsebino odgovora nikakor nismo bili zadovoljni, saj nas je MDDSZ v odgovoru zgolj seznanilo, da je bila imenovana v. d. direktorice DSO. Ob tem nas je pobudnica dodatno obvestila, da je svet zavoda na seji septembra 2016 razveljavil njen sklep o izbiri, z obrazložitvijo, da ni prejel mnenja občine in soglasja ministrice, pristojne za socialno varstvo.

Zato smo na MDDSZ naslovili nov dopis, v katerem smo poudarili, da ravnanje MDDSZ v postopku imenovanja direktorja DSO ni skladno načelom dobrega upravljanja. V konkretnem primeru dvomimo v preglednost imenovanja direktorja socialnovarstvenega zavoda. Ni več moč trditi, da je postopek voden hitro in v korist uporabnikov, to je stanovalcev DSO. Izrazili smo pričakovanje, da bo MDDSZ kot ustanovitelj zavoda poskrbelo za strokovno vodenje izbirnega postopka. Dne 8. 11. 2016 je bilo ponovno razpisano prosto delovno mesto direktorja DSO. V dopisu, poslanem na MDDSZ, smo izrazili pričakovanje, da bo kot ustanovitelj zavoda poskrbelo, da bo ta postopek tekel hitro in pregledno.

Prosili smo za odziv v 15 dneh, odgovor pa smo prejeli šele po treh mesecih in šele po urgenci. V njem je MDDSZ spet zgolj pojasnilo, da je bila imenovana nova direktorica, do naših pripomb o nepreglednoti postopka in kršenju načela dobrega upravljanja pa se ni opredelilo.

Pobuda smo ocenili kot utemeljeno. MDDSZ smo seznanili, da je kršilo načelo dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic. 4.3-24/2016

Natisni: