Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Delovno pravne zadeve


V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je bil izpostavljen problem veljavnosti nekaterih določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje...

Več


Tržni inšpektorat RS (Inšpektorat) je zoper pobudnika sprožil postopek o prekršku po določbi 6. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v obravnavo prejel pobudo osebe, ki je navajala neutemeljeno zavlačevanje sodnega postopka, ki pred delovnim...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel več pobud javnih uslužbencev, ki jih je prizadela omejitev števila dni letnega dopusta, ki jo je prinesel...

Več


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je naslovil pobudo javni uslužbenec, ki se mu je na podlagi 168. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ...

Več


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, invalid II. kategorije invalidnosti, zaradi nepriznanja pravice do denarnega nadomestila...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil s strani vlagatelja obveščen o domnevnih kršitvah pravic zaposlenih v določenem podjetju.

Zasebna podjetja...

Več
, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo, katere vsebina se je nanašala na določilo četrte točke 47. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, ki je zaposlen v Slovenski vojski, se trenutno šola v Šoli za častnike. Navaja, da v času šolanja za vse udeležence velja obvezna prisotnost...

Več
, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo vprašanje pobudnika, kako naj zaščiti svoje poslovne ideje, ki naj bi jih bil v okviru predstavitve poslovnega načrta dolžan razkriti pred...

Več