Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Priznanje pravice do nadomestila med brezposelnostjo šele po posredovanju Varuha

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je pri obravnavi primera pobudnika, ki mu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ni želel priznati lastnosti zavarovanca iz naslova delovnega razmerja (kljub temu, da je delodajalec po odredbi sodišča poravnal prispevke!), ker si je za čas sodnega postopka, kjer se je ugotavljala in tudi ugotovila nezakonitost redne odpovedi delovnega razmerja, iz previdnosti plačeval prispevke za prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na to kršitev pravic delavcu s priznano reintegracijo je Varuh opozarjal v letnem poročilu za 2014, str. 273), ugotovil še eno krivico, ki je pobudnika doletela posledično.

Pobudnik je namreč kasneje od delodajalca prejel ponovno odpoved delovnega razmerja (v tej zadevi je sodni postopek še v teku) ter vložil zahtevo za priznanje pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) pa je njegov zahtevek zavrnil, saj naj ne bi izpolnjeval pogoja dobe zavarovanja pred nastankom brezposelnosti – odločitev je očitno temeljila zgolj na vpogledu v evidenco ZPIZ. Pobudnik se je na navedeno odločbo pritožil na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pritožbi je bilo v mesecu aprilu 2014 ugodeno, odločba območne službe pa odpravljena in vrnjena v ponovno reševanje s poudarkom, da je pobudnik v sodnem sporu zoper delodajalca uspel in z navodilom, da mora prvostopenjski organ preveriti, ali je bilo na podlagi sodne odločbe vzpostavljeno delovno razmerje za nazaj. A kot je bil Varuh seznanjen v maju 2015, prvostopenjski organ kljub enostavnosti zadeve, o njej po enem letu še ni odločil.

Na nesprejemljivost tako dolgotrajnega odločanja je Varuh opozoril predstavnike ZRSZ na srečanju dne 15. 6. 2015. Izrazili so začudenje, da zadeva traja toliko časa in takoj naročili območni službi, da zadevo reši, upoštevajoč odločbo ministrstva.

Po posredovanju Varuha je tako pobudnik končno prišel vsaj do nekaj prihodka, s katerim bo sebi in svoji družini lažje zagotavljal socialno varnost. 4.2–13/2015

Natisni: