Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

O pridobitvi denarnega nadomestila, ko delodajalec delavca ne odjavi iz socialnih zavarovanj

V lanskem letnem poročilu smo v primeru z naslovom »Pridobitev denarnega nadomestila v primeru izginulega delodajalca« na str. 299 izpostavili problematiko pridobitve denarnega nadomestila v primerih, ko delodajalec delavca ne odjavi iz socialnih zavarovanj (npr. v primeru, ko delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi). V teh primerih lahko to naredi organ (ZZZS ali ZPIZ) sam po uradni dolžnosti (na prijavo delavca). Ukvarjali pa smo se s problemom pobudnice, ki se je v teku postopka pri ZPIZ sicer prijavila v evidenco brezposelnih, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) pa je odločal o vlogi za pridobitev denarnega nadomestila šele po koncu postopka pri ZPIZ-u, torej po več mesecih.

Na prvem srečanju varuhinje z novo v.d. generalno direktorico ZRSZ s sodelavkama dne 2.6.2014 v prostorih Varuha smo na zadevo ponovno opozorili.

Predstavnice ZRSZ so izrazile začudenje, zakaj naj bi tu sploh šlo za problem, povedale so, da težav ni, da so imeli par takih primerov (sicer res zelo malo in so jih reševali individualno, z našim konkretnim primerom pa niso bile seznanjene). Pojasnile so, da ZRSZ takoj, ko dobi obvestilo, da je delavec podal izredno odpoved in sprožil postopke za odjavo iz zavarovanj, prijavi tako osebo v evidenco brezposelnih in s tem je ta oseba upravičena do denarnega nadomestila. Postopek za izračun denarnega nadomestila torej steče, kljub temu da postopki za odjavo iz zavarovanja še tečejo.

S pojasnilom ZRSZ smo bili zadovoljni. Dogovorili smo se še, da bo ZRSZ območnim službam dal konkretnejša navodila, kako naj delajo, da ne bo prihajalo do nepotrebnih zapletov.

Ugotovimo lahko, da se je problem iz lanskega leta uspešno razrešil. 4.2-4/2014

Natisni: