Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Slaba informiranost s strani Zavoda RS za zaposlovanje


Pobudnica je v pobudi navajala, da od 1.10.2010. študira na doktorskem študiju. Študij bo zaključila s koncem šolskega leta 2014/2015. Ob začetku študija je bila zaposlena. Zaradi poteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se je marca 2012 prijavila v evidenco brezposelnih oseb in uveljavila pravico do denarnega nadomestila. Po prenehanju te pravice je kot še vedno aktivna iskalka zaposlitve pridobila denarno socialno pomoč. Zadnja denarna socialna pomoč ji je bila odobrena za čas od 1.1.2013 do 30.6.2013, ni pa ji bila izplačana, saj se je 7.1.2013 zaposlila za določen čas šestih mesecev. Po preteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas se je želela prijaviti v evidenco brezposelnih oseb in ponovno zaprositi za denarno socialno pomoč. Vendar je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), Območna služba Ljubljana, septembra 2013 njeno zahtevo zavrnil. Zaradi nevodenja v evidencah ZRSZ je center za socialno delo zavrnil njeno vlogo za denarno socialno pomoč.

V zvezi z obravnavo pobude smo novembra 2013 opravili poizvedbo pri ZRSZ. Odgovor smo prejeli šele čez marca 2014, po več urgencah. V njem je ZRSZ pojasnil, da pobudnica zaradi statusa študenta in starosti nad 26 let ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco brezposelnih oseb, da pa se lahko prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve.

Pobudnica nam je v telefonskem pogovoru pojasnila, da je to možnost že izkoristila. Do informacije je prišla slučajno ob obisku ZRSZ, ko je na oglasni deski prebrala, da se lahko študenti, starejši od 26 let, od oktobra 2013 dalje prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve. Po ureditvi statusa iskalke zaposlitve je pri centru za socialno delo nato lahko uveljavila pravico do denarne socialne pomoči od januarja 2014 dalje in tako svojo situacijo uspešno uredila.

Menimo, da bi pobudnico s to možnostjo morali na ZRSZ seznaniti že prej. Pobudo smo zato šteli za utemeljeno. Dne 2.6.2014 smo na srečanju z v.d. generalne direktorice ZRSZ opozorili tudi na prepogosto preskromno in nestrokovno podajanje informacij strankam s strani uradnih oseb ZRSZ. Zagotovljeno nam je bilo, da delajo v tej smeri in da se trudijo, da bi bilo delo s strankami čim kvalitetnejše in v korist le-teh. 4.2-36/2013

Natisni: